ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ εξ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ
εξ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΤΟΣ Α' ΤΕΥΧΟΣ 1 1968

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ Ελίκη, Θήρα, Θήβαι.

Ι. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Μικραί ανασκαφικαί έρευναι πέριξ της Ακροπόλεως.

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Νυκτερινή ανασκαφή σκάμματος κατά μήκος της οδού Κριεζή.

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, Ειδήσεις εκ Καλλιθέας.

ΑΙΚ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ανασκαφή Μυκηναϊκών τάφων Μελαθριάς Λακωνίας.

Α. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ, Ειδήσεις εκ Σπάρτης.

H. ROBINSON, Salvage Archaelogy in Elis, 1967

Α. ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ανασκαφή του προϊστορικού συνοικισμού του ΝτικιλίΤας (Ανατ. Μακεδονία)

Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, Θολωτός τάφος εις Άγ. Κύριλλον Μεσσαράς.

Ε. ΤΟΥΛΟΥΠΑ, Πήλιναι κρητικαί λάρνακες εν τω Εθν. Μουσείω.

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ, Εκ Κύπρου (Ιαν-Φεβρ. 1968)

ΣΚΙΝΔΑΛΑΜΟΙ[1]

SP. MARINATOS, A liberation Ceremony.

Μ. ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ, Η έκτη Καρυάτις.

D. PEPPAS-DELMOUSOU, Perirrhanteria in the Epighraphical Collection at Athens.

G. DONTAS, Le grand sanctuaire de Mon Repos a Cortou.

B. PETRACOS, Επιγραφαί Ωρωπού.

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, Θησαυρός νομισμάτων εκ Πελοποννήσου.

N. YALOURIS, The mosaic pavement of the Temple of Zeus at Olympia.

V. CALLIPOLITIS, Une nouvelle stele du Musee National d' Athenes.

SP. MARINATOS, Some new evidence on ash pits or bothroi.

D. PALLAS, Sur la chronologie de la mosaique representant la Vierge entouree de Justinien et de Constantin a St Sophie de Constantinople.

A. KALOGEROPOULOU, Aspetto nuovo della stele di Saugenes.

F. ZAFIROPOULOU, Cycladic finds from Keros.

ΕΤΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 1 1969

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Γ. ΔΟΝΤΑΣ, Νεώτερα περί του μεγάλου ρωμαϊκού κτηρίου της οδού Αδριανού.

Ε. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ-ΔΕΪΛΑΚΗ, Θολωτός Τάφος Καζάρμας.

Α. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ, Λακωνικά περιρραντήρια εις το Μουσείον Σπάρτης.

Α. ΧΩΡΕΜΗΣ, Μ. Ε. Βωμός εις “Νησακούλι” Μεθώνης.

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ψηφιδωτόν Απόλλωνος-Μουσών εις αρχαίαν Ήλιδα.

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Το μυκηναϊκόν νεκροταφείον της Τανάγρας.

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ, Ειδήσεις εξ Ευβοίας.

Η. ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΣ, Μυκηναϊκά εις Μίστρον Ευβοίας.

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Ανακαλύψεις εν Σέσκλω.

Γ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ, Πήλινον ομοίωμα νεολιθικού οικίσκου.

Ι. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Υστεροαρχαϊκός ναός εις Άρταν.

Ε, ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Ειδήσεις εκ Θεσπρωτίας.

Ν. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Αργυρά λειψανοθήκη του Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ, Ειδήσεις εκ Κύπρου.

ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, Ο κίνδυνος των ερειπίων εκ των κεραυνών.

ΣΚΙΝΔΑΛΑΜΟΙ

SP. MARINATOS, “Chelidonisma”.

G. MYLONAS, Legends and Archaeology.

Γ. ΔΟΝΤΑΣ, Αθηναϊκαί εικονιστικαί προτομαί.

Β. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ, Ανασυγκρότησις δύο αναγλύφων στηλών.

ΣΤ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ, Επίγραμμα εκ Κωπών.

ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ, Ιστοί μινωικών ιερών και αιγυπτιακοί πυλώνες.

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Κεφαλή επιτυμβίου αναγλύφου.

Γ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ, Μαγούλα Κοσκινά.

Ν. ΦΑΡΑΚΛΑΣ, Περί της κατοικήσεως των Λελέγων εν Βοιωτία.

P. THEMELIS, Protogeometric Necropolis near Lefkandi.

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, Νομίσματα εξ Άτραγος.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Κ.Δ. ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η κρητομυκηναϊκή Γραφή.

ΣΠ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Τα Μυκηναϊκά έθιμα ταφής

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Τα Προϊστορικά θεμέλια του Ελληνικού Πολιτισμού

Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, Αττική: Προϊστορικά ευρήματα εκ Φιλοθέης.

ΝΤ. ΠΕΠΠΑ-ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ, Περί του “Ψηφίσματος του Θεμιστοκλέους” και της σχετικής βιβλιογραφίας.

 

ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ ΤΕΥΧΟΣ 2 1970

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

SP. MARINATOS, Further news from Marathon.

Γ. ΔΟΝΤΑΣ, Ειδήσεις εκ της Α' αρχαιολογικής περιφερείας.

Υ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Νεκροταφείον παρά την προς Φάληρον οδόν.

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΪΛΑΚΗ, Πρώιμος γεωμετρικός τάφος εξ Άργους.

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ανασκαφή εις το μυκηναϊκόν νεκροταφείον της Τανάγρας.

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ- Μ. ΘΕΟΧΑΡΗ, Εκ του νεκροταφείου της Ιωλκού.

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ-Γ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ, Ανασκαφή τάφων Φθιωτίδων Θηβών.

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ-Γ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ, Χρυσά εκ τάφων του Πελινναίου, στο Παλιογαρδικι Τρικκάλων.

ΑΙΚ. ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ, Η Αρχαιολογική Συλλογή Αιανής Κοζάνης.

Χ. ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ, Δύο προϊστορικοί συνοικισμοί εις Θάσον.

Ν. ΖΙΑΣ, Εργασίαι εις τοιχογραφημένους ναούς των Κυκλάδων.

ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ, Νέος τάφος παρά τον Λιμένα Κνωσού.

ΣΚΙΝΔΑΛΑΜΟΙ

V. KARAGEORGHIS- J. FREL, Une statue de Salamis (Chypre) reconstituee

ΧΡ. ΚΑΡΔΑΡΑ, Η σημασία του αναγλύφου της πύλης των λεόντων.

Μ. ΜΙΤΣΟΣ, Εκ της αναδιφήσεως παλαιοτέρων βιβλίων.

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Προκαταρκτικαί παρατηρήσεις εις δύο νέα αναθηματικά ανάγλυφα εκ Κω.

Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, Το μινωικόν ορεινόν ιερόν του Θύλακα.

Σ. Ν. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ, Ιουλία Μαμαία εκ Σπάρτης.

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Θησαυρός χαλκών αντικειμένων εξ Ορχομενού.

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ελεφαντίνη γλυπτή λαβή εκ Θηβών.

N. BOUFIDES, A scarab from Grave Circle B of Mycenae.

Ν. ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ, Ο Σαβάκα και η Αμενίρδις.

P. CALLIGAS, The archaeological site of Palaeopolis in Kerkyra.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

ΣΠ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Η εμφάνισης του σιδήρου εις την Ελλάδα.

 

ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ ΤΕΥΧΟΣ 3 1970

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

T. L. SHEAR, The Stoa Basileios in the Athenian Agora.

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΪΛΑΚΗ, Δύο μυκηναϊκοί τάφοι εις Λάρισαν Άργους.

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ, Πρωτοελλαδικόν μέγαρον εις Ακοβίτικα Μεσσηνίας.

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ, Νέοι διπλοί πέλεκεις εκ της ΣΤ' Αρχαιολογικής Περιφερείας.

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ, Ερέτρια.

J. M. FOSSEY, Η υπογραφή ενός Βοιωτού κεραμέως.

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Το αρχείον του μυκηναϊκού ανακτόρου των Θηβών.

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ανασκαφή του μυκηναϊκού νεκροταφείου Καλλιθέας Βοιωτίας.

Ν. ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ, Ειδήσεις εκ Θεσσαλίας.

ΕΥΤ. ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, Βυζαντινός ναός του Αγίου Ζαχαρίου παρά την λίμνην της Καστοριάς.

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ειδήσεις εκ Δωδεκανήσου.

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ, Ανασκαφαί εις Κίτιον.

ΑΓΓ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ, Τρία χαλκά εκ της Συλλογής Αλεξάνδρας Μελά.

SP. MARINATOS, Further discoveries at Marathon.

ΣΚΙΝΔΑΛΑΜΟΙ

J. FREL, The Krito Sculptor.

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Νεκρός έφηβος λευκής ληκύθου.

ΝΤ. ΠΕΠΠΑ-ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ, Βάσις ανδριάντος του Αρριανού.

P. THROCKMORTON, Searching for Shipwrecks with Sonar.

H. G. BUCHHOLZ-V. KARAGEORGHIS, Homeric αιγανέη.

Μ. ΜΙΤΣΟΣ, Αττικαί επιγραφαί.

K. FATOUROU-HESYCHAKI, Un jardin ancien pres de la Canee. Le probleme des jardins de la Renaissance cretoise.

Σ. Ν. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ, Quintus Vibius Crispus.

G. DESPINIS, Discovery of the scattered fragments and recognition of the type of Agorakritos' statue of Nemesis.

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Προεικονοκλαστικαί τοιχογραφίαι της Νάξου.

G. MYLONAS, The lion in Mycenaean times.

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ, Παρατηρήσεις επί επιγραφών.

A. KALOYEROPOULOU, From the Techniques of Pottery.

ST. MILLER, An ancient Site near Menidi.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

ΧΡ. ΚΑΡΔΑΡΑ, Περί το λυκαυγές της Ελληνικής Ιστορίας.

 

ΤΟΜΟΣ XV ΤΕΥΧΟΣ 1 1982

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Π. ΚΑΛΛΙΓΑ, Η αγορά της αρχαίας Ερέτριας.

Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Το Νυμφαίο των Ριζών Πρεβέζης.

E. HALLAGER-Y. TZEDAKIS, The Greek Swedish Excavations Kastelli Khania (1978 and 1979).

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

I. BESCHI, Il rilievo di Telemachos ricompletato.

ΣΠ. ΛΙΤΣΑΣ- Α. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, Συντήρηση έργων τέχνης και αντικειμένων ιστορικής σπουδαιότητας από ξύλο.

Α. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ-ΧΩΡΕΜΗ, Πρώιμο ρωμαϊκό χάλκινο κράνος από το Πολύδροσο Θεσπρωτίας.

Α. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, Απεντόμωση ξυλογλύπτων Ι. Ναού Αγ. Τριάδος Σπετσών, με τη μέθοδο των αερίων (Fumigation).

Χ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Τρία θησαυράρια του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών.

Σ. ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ- ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ, Γεωμετρικός τάφος Πολυδρόσου Παρνασσίδας.

Μ. ΜΑΡΘΑΡΗ, Ανασκαφή στη θέση Φτέλλος Θήρας.

Ι. ΜΑΚΡΗ, Μολυβδόβουλλο Ρενδακίου.

Π. ΖΟΡΙΔΗΣ, Δύο πορτραίτα του Αδριανού, του τύπου “Rollocken-frisur” από τον Πειραιά.

D. REESE, The Use of Cone Shells in Neolithic and Bronze Age Greece.

Δ. ΚΑΖΙΑΝΗΣ, Άγαλμα Ρωμαιοκρατίας από την Κηφισιά.

Ν. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ, Παρατηρήσεις στην εικονογράφηση του Σικελικού κρατήρα 9341

CORRIGENDUM, AAA XIV.

 

ΤΟΜΟΣ XIV, ΤΕΥΧΟΣ 1 - 1981

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΑΚΗΣ ΜΟΣΧΟΣ-ΛΗΔΑ ΜΟΣΧΟΥ, Παλαιομανιάτικα. Οι Βυζαντινοί αγροτικοί οικισμοί της Λακωνικής Μάνης

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Αρχαιολογικές ειδήσεις από την Εύβοια, 1981.

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ΝΙΚ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ, Δίκλιτος σταυρεπίστεγος ναός βυζαντινών χρόνων

Α. ΜΠΑΤΖΙΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Δύο νέες επιτύμβιες στήλες του Μουσείου Λαρίσης

YANNOS LOLOS, An unpublished Keftiu cup from Pylos

J. FOSSEY, Επιγραφαί εξ Ορχομενού

Λ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Μυκηναϊκός θαλαμωτός τάφος στο Καστέλλο της Κω

ΜΑΡΙΑ ΠΙΠΙΛΗ, Μια νέα κύλικα τύπου Σιάνας

Ι. ΛΥΡΙΤΖΗΣ, Αρχαιομετρία, Μία αναδυόμενη επιστήμη

M. OECONOMIDES-HEL. NICOLET, Note sur la trouvaille d' Eleusis 1883

Γ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Η στήλη της Μυρτίας και της “Κηφισίας”

ΑΔ. ΣΑΜΨΩΝ, Ένας οικισμός του Πρώιμου Σέσκλου στην Ξυνιάδα Φθιώτιδος

PHYLLIS LEHMANN, Once again the royal tomb at Vergina

ΑΘΗΝΑ Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, Επιγραφικά σύμμεικτα

ADDENDA ET CORRIGENDA

 

ΤΟΜΟΣ XXI - 1988

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

E. HALLAGER-Y. TZEDAKIS, The Greek-Swedish Excavations at Kasteli, Khania I. The 1989 excavation II. The 1990 excavation

Μ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-ΒΛΑΖΑΚΗ, Υπόγειο άδυτο ή “δεξαμενή καθαρμών” στα Χανιά

Ε. ΣΑΠΟΥΝΑ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ, Ο προϊστορικός τύμβος “του Σαλγανέα” (λιθοσωρός) στις ακτές της Βοιωτίας

Θ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ, Δύο χάλκινα περίαπτα από την Αξιούπολη Κιλκίς

Φ. Κ. (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΧΑΝΙΩΤΗΣ, Νέα στοιχεία για τη Μηκύβερνα, το επίνειο της αρχαίας Ολύνθου

Α. ΣΙΜΩΣΙ, Το αρχαίο λιμάνι της Σάμου

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

Ν. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ-ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ, Οι Κυκλάδες κατά τη μυκηναϊκή περίοδο. Υποθέσεις για την απουσία τους από τον Νηών Κατάλογο

C.    AUBERT, Contribution a l' etude du commerce du cuirre a Chypre

Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, Όστρακα μυκηναϊκού εικονιστικού κρατήρα από τη Σαλαμίνα

Ν. Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Σφραγιδόλιθος στη σαρκοφάγο της Επισκοπής Ιεράπετρας

Γ. Σ, ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σίφων>Σιφούνι: επιβίωση ενός αρχαίου αγγείου (;)

Μ. ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Συμβολή στην κυκλοφορία βενετικών grossi ΙΓ'-ΙΔ' αι. στον ελλαδικό χώρο, με αφορμή ένα θησαυρό

Α. ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ, Βυζαντινά κεραμικά από τη Συλλογή του Βυζαντινού Μουσείου Χίου.

 

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.5.2024.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:


[1] σκινδάλαμος (< ρ. σχίζω), αττ. σχινδάλαμος (ο) = μικρό κομμάτι ξύλου, που έχει αποσχιστεί, πελεκούδι > λατ. scindula.

Ø Μεταφορικώς: λόγων σχινδάλαμοι = λεπτολογίες, αμφίσημα λόγια, γρίφοι, σοφιστείες (βλ. Αριστοφ.).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ 1968 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ Ελικη Aχαιας, Θηρα κυκλαδων, Θηβαι βοιωτιας ανασκαφη Ακροπολις ακροπολη αθηνων ανασκαφες σκαμμα οδος Κριεζη Καλλιθεα Μυκηναικος Μυκηναικοι ταφος Μελαθρια Λακωνιας Σπαρτη ρομπινσον ROBINSON, ηλεια Elis, 1967 προιστορικος συνοικισμος Ντικιλι Τας καβαλας Ανατολικη Μακεδονια προιστορια οικισμος αρχαιος θολωτος ταφοι αγιος Κυριλλος Μεσσαρας πηλινες κρητικες Μεσσαρα πηλινη κρητικη κρητη λαρνακα Εθνικο αρχαιολογικο Μουσειο Κυπρος ΣΚΙΝΔΑΛΑΜΟΣ Καρυατις Καρυατιδα πεππα δελμουζου περιρραντηριο επιγαρφικη συλλογη αθηνας δοντας μον ρεπο Mon Repos Cortou κορφου κερκυρα πετρακος επιγραφες Ωρωπος αττικης Θησαυρος νομισμα Πελοποννησος βαλουρης ναος διος δια ολυμπια ηλειας καλλιπολιτης βοθρος παλλας μωσαικο Vierge ιουστινιανος Justinien Constantin αγια σοφια κωνσταντινουπολη Constantinople κωνσταντινουπολης κωνσταντινουπολης κωνσταντινουπολεως καλογεροπουλου ζαφειροπουλου κυκλαδες κερος ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ρωμαικο κτηριο Αδριανου Καζαρμα λακωνικο περιρραντηρια Σπαρτης Βωμος Νησακουλι Μεθωνης μεθωνη ψηφιδωτο θεος Απολλωνας απολλων Μουσες αρχαια ηλιδα ηλις αρχαιος μυκηναικο νεκροταφειο Ταναγρας Ευβοια μυκηναικα Μιστρον Μιστρος Μιστρο Ευβοιας ανακαλυψη Σεσκλο μαγνησιας πηλινο ομοιωμα νεολιθικος οικισκος νεολιθικη θεσσαλια ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Υστεροαρχαικος ναοι αρτα αρτας Θεσπρωτια αργυρη λειψανοθηκη Θεσσαλονικης Κυπρου ερειπια κεραυνος κινδυνος χαλιδονισμα μυλωνας αθηναικη εικονιστικη προτομη ανασυγκροτηση αναγλυφη στηλη Επιγραμμα Κωπαι κωπες ιστος μινωικο ιερο αιγυπτιακος πυλωνας αιγυπτος κεφαλη επιτυμβιο αναγλυφο Μαγουλα Κοσκινα Κοσκινας κατοικηση Λελεγες Βοιωτια θεμελης πρωτογεωμετρικη νεκροπολις νεκροπολη λευκαντι νομισματα ατραγος ατραξ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ κρητομυκηναικη Γραφη εθιμα ταφης ταφη θανατος προιστορικα θεμελια Ελληνικος Πολιτισμος Αττικη προιστορικο ευρημα Φιλοθεη Ψηφισμα Θεμιστοκλεους Θεμιστοκλη Θεμιστοκλης βιβλιογραφια 1970 μαραθων μαραθωνας αρχαιολογικη περιφερεια νεκροταφειο Φαληρο ΔΕΙΛΑΚΗ, Πρωιμος γεωμετρικος αργος Ταναγρας Ιωλκος Φθιωτιδες Θηβες Φθιωτιδαι Θηβαι χρυσος χρυσα Πελινναιο Πελινναιον παλιογαρδικι παλαιογαρδικι γαρδικι πετροπορος τρικαλων τρικκαλων τρικαλα τρικκαλα Αιανη Κοζανης προιστορικοι συνοικισμοι νησος Θασος τοιχογραφημενους Λιμενας Κνωσου Κνωσος ηρακλειου ηρακλειο κρητης αγαλμα σαλαμις σαλαμινα πυλη των λεοντων λεων λιονταρι βιβλιο αναθηματικο αναγλυφα Κως δωδεκανησων μινωικο ορεινο Θυλακας Ιουλια Μαμαια χαλκινο αντικειμενο Ορχομενος ελεφαντινη γλυπτη λαβη Θηβα μπουφιδης σκαραβαιος κυκλος B μυκηνων αργολιδος αργολιδας αργολις αργολιδα Σαβακα Αμενιρδις καλλιγας παλεοπολις κερκυρα σιδηρος βασιλειος στοα αγορα λαρισα αργους πρωτοελλαδικο μεγαρο Ακοβιτικα Μεσσηνιας μεσσηνια διπλος διπλους πελεκυς ΣΤ ερετρια υπογραφη Βοιωτος κεραμεως κεραμευς κεραμικη αρχειο ανακταρο Θηβων Καλλιθεα Βοιωτια βυζαντινος Αγιου Ζαχαριου ορεστιδα ορεστις λιμνη Καστοριας Καστορια βυζαντιο Ζαχαρια ζαχαριας δωδεκανησα Κίιιον κιτιο χαλκο Μελα νεκρος εφηβος λευκη ληκυθο Βασις βαση ανδριαντας Αρριανος θοκμορτον ναυαγιο ναυαγια ομηρικη ομηρος αιγανεη αττικαι επιγραφαι φατουρου ησυχακη Canee κρισπος Crispus δεσποινης αγορακριτος νεμεσις προεικονοκλαστικη τοιχογραφια Ναξος καλογεροπουλου μιλλερ μιλερ μενιδι αχαρναι αχαρνες ελληνικη Ιστορια 1982 Νυμφαιο Νυμφαιον Ριζες Πρεβεζης Πρεβεζα ηπειρος σουηδια καστελι καστελλι χανια 1978 1979 τηλεμαχος συντηρηση εργο τεχνης αντικειμενα ξυλο πρωιμο ρωμαικο χαλκινο κρανος Πολυδροσο Θεσπρωτια απεντομωση ξυλογλυπτο ΙΝ Αγιας αγια Τριαδος τριαδα τριαδας Σπετσες μεθοδος αεριων Fumigation θησαυραριο Νομισματικο γεωμετρικος Πολυδροσον Παρνασσιδας Παρνασσιδος Παρνασσιδα Παρνασσος Φτελλος Θηρας θηρα σαντορινη Μολυβδοβουλλο Ρενδακιου Ρενδακιο Ρενδακιον Ρενδακι πορτραιτο Αδριανος τυπου Rollocken frisur Πειραιας Πειραιευς κογχυλι κοχυλι κωνικο ρωμαιοκρατια Κηφισια εικονογραφηση σικελια Σικελικος κρατηρας κρατηρ σκινδαλαμος σχιζω, αττικα σχινδαλαμος πελεκουδι > λατινικα scindula λογος σχινδαλαμοι = λεπτολογια αμφισημα λογια, γριφος, σοφιστεια σοφιστια Αριστοφανης ΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΟΥ, Παλαιομανιατικα Βυζαντινος αγροτικος οικισμος Λακωνικη Μανη μανιατικα ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Ευβοια, ΔΡΑΚΑΚΗΣ, Δικλιτος σταυρεπιστεγος ναος βυζαντινα χρονια ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, επιτυμβια στηλη Μουσειο Λαρισας λαρισα λωλος LOLOS, αδημοσιευτο κεφτιου αρχαιοι κρητες κυπελλο πυλος FOSSEY, Επιγραφαι Ορχομενος ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Μυκηναικος θαλαμωτος ταφος Καστελλο καστελο Κως δωδεκανησα ΠΙΠΙΛΗ, κυλιξ κυλικα τυπου Σιανας Σιανα ΛΥΡΙΤΖΗΣ, Αρχαιομετρια, επιστημη οικονομιδης ελευσις ελευσινα Eleusis 1883 19ος αιωνας μχ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, στηλη της Μυρτιας Κηφισιας Μυρτια Κηφισια ΣΑΜΨΩΝ, πρωιμος Σεσκλο Ξυνιαδα Φθιωτιδος Ξυνιας Φθιωτιδας Φθιωτιδα Φθιωτις λεμαν LEHMANN, βασιλικος τυμβος ταφος βεργινα Vergina ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, Επιγραφικα συμμεικτα τζεδακης τζεδακις καστελι χανια χανιων Greek Swedish Excavations ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΒΛΑΖΑΚΗ, Υπογειο αδυτο δεξαμενη καθαρμων καθαρμος ΣΑΠΟΥΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ, προιστορικος Σαλγανεα Σαλγανεας λιθοσωρος Βοιωτια ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ, χαλκινο περιαπτο Αξιουπολη Αξιουπολις Κιλκις μακεδονια ΧΑΝΙΩΤΗΣ, Μηκυβερνα, επινειο Ολυνθος χαλκδικη ΣΙΜΩΣΙ, αρχαιο λιμανι Σαμος ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ, Κυκλαδες μυκηναικη περιοδος Νηων Καταλογος εποχη κυπρος Chypre ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, οστρακο μυκηναικος εικονιστικος κρατηρας Σαλαμινα σαλαμις ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Σφραγιδολιθος σαρκοφαγος Επισκοπη Ιεραπετρα λασιθι λασυθι ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σιφων Σιφουνι επιβιωση αγγειο ΓΑΛΑΝΗ ΚΡΙΚΟΥ, βενετικο grossi 13ος ΙΓ 14ος μχ βυζαντιο ΙΔ ελλαδικος χωρος, θησαυρος ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ, Βυζαντινο κεραμικο Συλλογη Βυζαντινο Μουσειο Χιου χιος
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ