Το Ομηρικό Ημερολόγιο και ο Αστερισμός του Ωρίωνος - Ο Μύθος είναι ένα μοναδικό επιστημονικό διδακτικό και ενημερωτικό σύγγραμμα, πολύ μεγαλύτερης σπουδαιότητας και αξίας από ό,τι πιστευόταν έως σήμερα - Η Μεθοδολογία της Μυθολογίας - του Γ. Σαραντίτη

Το Ομηρικό Ημερολόγιο
και ο Αστερισμός του Ωρίωνος
- Η Μεθοδολογία της Μυθολογίας

Η Μεθοδολογία της Μυθολογίας αναπτύχθηκε με σκοπό την εξέταση της λογικής ενός μύθου - κατά προτίμηση του Πλάτωνος - όσον αφορά τις εκφραζόμενες αλήθειες ή ψεύδη, τα οποία περιέχει. Αρχικώς έγινε μια εννοιολογικά πιστή μετάφραση ενός μύθου που επιλέχθηκε, μέσω της οποίας θα εξεταζόταν η λογική του μύθου και η μελέτη της λογικής του ορθολογιστή και μυθογράφου Πλάτωνος. Ως μελέτη της λογικής των μύθων, εννοείται, η μέσω λογικής εξέταση μιας μυθικής αφήγησης προκειμένου να διαπιστωθεί ο σκοπός και η δομή συγγραφής του μύθου, σε ποιόν απευθύνεται και με τι τρόπο, να διερευνηθεί εάν περιέχει έννοιες, όρους, εκφράσεις ή μια συγκεκριμένη μορφή γραφής στην οποία μπορούν να εντοπιστούν πιθανά αξιώματα, νόμοι, αρχές και κανόνες ή ίσως μια συστημική διαδικασία που επιτρέπει την ταξινόμηση και διαχωρισμό της αλήθειας από το ψεύδος. Η μελέτη της λογικής του μυθογράφου Πλάτωνα, σημαίνει να αναζητηθεί το σκεπτικό του Πλάτωνος ως μυθογράφου και να προσδιοριστεί εάν συνδυάζει αλήθειες και ψεύδη στην συγγραφή του μύθου και για ποιο λόγο γράφει μια ίσως αληθινή ιστορία με τέτοιο τρόπο που να φαίνεται ίσως ψευδής, καθώς και πως μπορούν να διαχωριστούν αυτά τα δύο.

Ο Πλάτων προτιμήθηκε γιατί ανέκαθεν θεωρούνταν ο τέλειος εκπρόσωπος του ορθολογισμού, ο οποίος είναι ασυμβίβαστος με τη δημιουργική γραφή κάτι που δεν το έκρυβε ούτε ο ίδιος. Αντίστοιχα, ο μύθος που επιλέχθηκε ως ο καταλληλότερος για εξέταση ήταν αυτός της Ατλαντίδας λόγω του εφαρμόσιμου μήκους του, ούτε πολύ μεγάλου ούτε μικρού, των πολλών περιγραφικών του εννοιών και της αναγνωρισμένης αυθεντικότητας του συγγραφέα του Πλάτωνος όπως και της ακρίβειας των πρωτότυπων αρχαίων κειμένων του.

 Κατ’ αρχάς παρατηρήθηκε ότι ενώ οι περισσότερο καθιερωμένες μεταφράσεις των αρχαίων κειμένων είναι σχετικά παρόμοιες στα περισσότερα σημεία, αντιθέτως έχουν μεγάλες διαφορές σε λιγότερα μεν αλλά ουσιαστικά μέρη των κειμένων αυτών. Κάποιες φορές, απουσιάζουν τελείως ανερμήνευτες έννοιες ή υπάρχουν έως και ακατάληπτες έννοιες. Κατά την προσπάθεια του ορθού επαναπροσδιορισμού μερικών εννοιών, διαπιστώθηκε κατ’ αρχάς ότι υπάρχει μεγάλη παρέκκλιση από τις αντίστοιχες υπάρχουσες έννοιες σε ορισμένα σημεία των κειμένων, εξ αιτίας άλλων νέων εννοιών οι οποίες προστέθηκαν στην νέα μετάφραση. Επίσης διαπιστώθηκαν κάποιες επαναλαμβανόμενες σε μοτίβο ιδιαιτερότητες ορισμένων εννοιών και η ύπαρξη συστηματικής μεταβλητότητας του βαθμού δυσκολίας της κατανόησης και μετάφρασης του κειμένου. Επί πλέον, κατά την διάρκεια της επεξήγησης των εννοιών, λέξη προς λέξη, φράση προς φράση, εμφανίζεται περιοδικά ένα άλλο επίπεδο άγνωστης έννοιας και πληροφορίας εντός των αρχαίων κειμένων. Ανακαλύφθηκε επίσης ότι ο ερευνητής, εφαρμόζοντας στις ορθές μεταφράσεις την λογική, οδηγείται με μεθοδικό τρόπο στην αλήθεια, και εντοπίζει και αναπτύσσει σταδιακά την μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιος για να επιβεβαιώσει την αλήθεια ή το ψεύδος κάποιας έννοιας. Η μέθοδος αυτή αποδεικνύεται ότι είναι σε απόλυτη ταύτιση με την λογική της άλγεβρας του G. Boole η οποία χρησιμοποιείται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς επίσης και με την ανάλυση πιθανοτήτων.

Αποδεικνύεται ότι ο Μύθος είναι ένα μοναδικό επιστημονικό διδακτικό και ενημερωτικό σύγγραμμα πολύ μεγαλύτερης σπουδαιότητας και αξίας από ό,τι πιστευόταν έως σήμερα. Απευθύνεται σε διακριτές πνευματικές ηλικίες διδασκομένων, και δίδει την δυνατότητα στον μεγάλης μόρφωσης διδασκόμενο να διαχωρίσει την αλήθεια από το ψεύδος που συνυπάρχουν σε αυτόν. Επίσης περιέχει πληροφορίες σημαντικότατες για την εποχή που συγγράφηκε και οι οποίες αποσπώνται με μεθοδικό τρόπο χωρίς να επηρεάζεται κανένα άλλο από τα σημαντικά στοιχεία που έχουν εντοπιστεί και σχολιαστεί έως σήμερα στα συγγράμματα αυτά.

Προσδιορίσθηκαν 12 νόμοι και 12 αξιώματα τα οποία διέπουν τους Πλατωνικούς μύθους,και μπορούσαν να εφαρμοστούν ακολούθως και στους Ομηρικούς Μύθους με τις εξαιρέσεις ότι, οι Ομηρικοί μύθοι περιέχουν προς το παρόν 7 πρόσθετα αξιώματα και έναν μερικώς διαφορετικό νόμο από τους κοινούς 12 νόμους του μύθου του Πλάτωνος.

Θα δοθούν δύο απλά παραδείγματα εφαρμογής λογικής σε πιστά μεταφρασμένο κείμενο από την 11η ραψωδία της Οδύσσειας, με ευρήματα νέων άγνωστων και σημαντικών πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτήν τουλάχιστον από τις περιπέτειες του Οδυσσέα επισκεπτόμενος τον Άδη.

Ο αστερισμός του Ωρίωνος.

Με αυτές τις πληροφορίες, δίδεται ένα πλήρες Ημερολόγιο της Ομηρικής εποχής, άγνωστο και μεγάλης ακριβείας, το οποίο αποδεικνύει ότι το σύγχρονο ημερολόγιο έχει την πρώιμη καταγωγή του σε αυτό. Επίσης εμφανίζονται νέες πληροφορίες για τον αστερισμό του Ωρίωνος καθώς και το πραγματικό σχήμα του αστερισμού από τον παρατηρητή εκείνης της εποχής και το οποίο έχει ορισμένες δευτερεύουσες διαφορές με το γνωστό σύγχρονο σχήμα. Επί πλέον μία νέα πληροφορία για τον αστερισμό του Ωρίωνος και τη σχέση του με την Σελήνη, για τον αστερισμό του Ωρίωνος και της σχέσης του με την Σελήνη, και πολλές άλλες νέες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

ΠΗΓΗ: Περίληψη ομιλίας του Γ. Σαραντίτη(*), στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΕΜΑΕΜ, την Τρίτη 21.5.2024, στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός», εν Αθήναις.

(*) Ο Γ. Α. Σαραντίτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Εργάστηκε και σπούδασε ως Μηχανικός, Ηλεκτρονικός και Προγραμματιστής. Έχει πραγματοποιήσει μετεκπαιδεύσεις επί μία 25ετία σε υψηλές τεχνολογίες Ηλεκτρονικών / Οπτικών / Μηχανολογικών συστημάτων, σε εξειδικευμένους ηλεκτρονικούς Βιομηχανικούς Υπολογιστές καθώς και Προεκτυπωτικές και Εκτυπωτικές τεχνολογίες στην Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιαπωνία. Εξειδικεύτηκε στην Πληροφορική σε Βιομηχανικούς Υπολογιστές και κατασκεύαζε λογισμικά για τους πρώτους Home Computers στην αρχή της δεκαετίας του ‘80. Από το 1984 μία εταιρεία του ασχολήθηκε με εξειδικευμένα βιομηχανικά μηχανήματα και Λογισμικά για την βιομηχανία των Γραφικών Τεχνών και την Συσκευασία. Ασχολείται με συγγραφή και μελέτες πάνω στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Τιμήθηκε ως μέλος διεπιστημονικής ομάδας από την Ακαδημία Αθηνών.

Ομηρικο Ημερολογιο Αστερισμος του Ωριωνος Μεθοδολογια της Μυθολογιας ελληνικη Μυθολογια λογικη μυθος Πλατωνας, αληθεια ψευδος μεταφραση ορθολογιστης μυθογραφος Πλατων μυθικη αφηγηση συγγραφη γραφη αξιωμα, νομος, αρχη κανονας συστημικη διαδικασια ψεμα μυθογραφια αληθειες ψευδη αληθινη ιστορια ψευδης, ορθολογισμος Ατλαντιδα ατλαντις πρωτοτυπο αρχαιο κειμενο εννοια αλγεβρα μπουλ Boole ηλεκτρονικος υπολογιστης, αναλυση πιθανοτητων μοναδικο επιστημονικο διδακτικο ενημερωτικο συγγραμμα μορφωση δωδεκα νομοι αξιωματα Πλατωνικος Ομηρικος Ομηρικοι μυθοι πλατωνικοι ια 11η ραψωδια Οδυσσεια ευρημα αγνωστη σημαντικη πληροφοριων Οδυσσεας Οδυσσευς αδης Ομηρικη εποχη αγνωστο πρωιμη καταγωγη αστερισμος Ωριωνος σχημα Ωριωνα Ωριωνας Σεληνη, Ωριων
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ