Αι ΚΑΡΥΑΙ της ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΒΑΚΛΗ στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ - του Μιλτ. Λουλουδόπουλου


Αι ΚΑΡΥΑΙ
της ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΒΑΚΛΗ
στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ

Του διδασκάλου Μιλτιάδου Λουλουδόπουλου (*)

Οι Καρυές / Καρυαί Ανατολικής Ρωμυλίας.

«Μετά το Καβακλή περίβλεπτον κατέχει θέσιν και αμέσως μετ΄αυτού είς επικοινωνίαν ερχομένη η ονομαστή πολίχνη Καρυαί, κείμεναι πέριξ της ακρωρείας γηλόφου εις λαμπράν και υγιεινήν θέσιν, αι Καρυαί έχουσιν 800 οικίας και 4.000 πληθυσμόν.

Τα οστά του αγωνιστή εναντίον των Τούρκων, Καρακόλιου,
στο υπόγειο του Μοναστηριού της Αγίας Τριάδας
έξω απ΄τις Καρυές Ανατολικής Ρωμυλίας.

Διατηρούσιν τετράτακτον Δημοτικήν σχολήν μεθ΄ ενός Νηπιαγωγείου.

Εν Καρυαίς υπάρχει εκκλησία η Αγία Παρασκευή, αλλ΄ είνε πολύ παλαιά και χαμηλή. Πολλάκις έγινε λόγος περί οικοδομής νέας εκκλησίας, αλλ΄ είς έργα δυστυχώς δεν προέβησαν ένεκα γνωσιμαχίας περί την εκλογήν καταλλήλου θέσεως. Καλώς θα ήτο να συνεμώνουν επί τέλους. Κατάλληλος θέσις είνε ή του Αλάν λεγόμενη. Προς ικανοποίησιν όμως της φιλοτιμίας και των λοιπών ας υφίσταται και η παλαιά λειτουργούσα κατά το δοκούν.


Οι Καρυώται είνε οι περισσότερον όλων εκ των περιοίκων Ελλήνων κοινωνικώς ανεπτυγμένοι και μεμορφωμένοι ως εκ των συχνών ταξειδίων, άτινα, εις τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος επιχειρούσι, πωλούντες και αγοράζοντες. Έν γένει παρατηρείται παρά τοις αυτόθι, αμιγέσιν Ελληνικοίς χωρίοις , το φιλόξενον, η φιλική εστίασις, η διατήρησις των της αμωμήτου ημών ορθοδόξου θρησκείας μετά πάσης της δυνατής ακεραιότητος, το κοινωνικόν, η εν αμεταπτώτω διαφύλαξις πολλών αρχαίων συνηθειών και το ακμαίον και ζωηρόν εθνικόν φρόνημα και το άμεσον ενδιαφέρον».

(*) Κείμενο του 1903.


ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Καβακλη, Καρυαι, Αγια Παρασκευη, Αλαν, Καρυες, Καβακλι, Ρωμυλια, Λουλουδοπουλος, Θρακη, Καρακολιος, Τουρκοι, Αγια Τριαδα, Βουλγαρια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ