Διεκδίκηση Αποζημιώσεων εκ μέρους των Ελληνικών Κυβερνήσεων για τις ζημίες που προκλήθηκαν στην Ελλάδα από την Γερμανία κατά τους Α’ και Β’ Παγκοσμίους Πολέμους, εν όψει της επίσκεψης της καγκελαρίου Γερμανίας, κ. Μέρκελ στην Αθήνα στις 10-11 Ιανουαρίου 2019


Διεκδίκηση Αποζημιώσεων
εκ μέρους
των Ελληνικών Κυβερνήσεων
για τις ζημίες
που προκλήθηκαν στην Ελλάδα
από την Γερμανία
κατά τους
Α’ και Β’ Παγκοσμίους Πολέμους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της
και του
με αφορμή δήλωση της αναπληρώτριας κυβερνητικής εκπροσώπου της Γερμανίας, κ. Φιτς, εν όψει της επίσκεψης της καγκελαρίου Γερμανίας, κ. Μέρκελ στην Αθήνα στις 10-11 Ιανουαρίου 2019, ότι «Τα θέματα γερμανικών αποζημιώσεων έχουν νομικά και πολιτικά οριστικά διευθετηθεί»


Ι. Εν όψει της επίσκεψης της καγκελαρίου Μέρκελ στην Αθήνα στις 10 και 11 Ιανουαρίου 2019 η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος της Γερμανίας Μαρτίνα Φιτς, δήλωσε, όπως πληροφορηθήκαμε από τον Τύπο, ότι «Τα θέματα γερμανικών αποζημιώσεων έχουν νομικά και πολιτικά οριστικά διευθετηθεί».
Σχετικά με το κορυφαίο για το Ελληνικό Έθνος αυτό ζήτημα, που έχει νομικές, οικονομικές και ηθικές προεκτάσεις και η επίλυση του οποίου συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση της Δικαιοσύνης και της Ηθικής Τάξεως, έχουμε καθήκον να Σας επισημάνουμε τα εξής, ήδη γνωστά σε εσάς:
Από τα κατωτέρω σχετικά, εκ των οποίων τα υπ’ αριθ. 1 έως 4 αποτελούν πορίσματα και εκθέσεις εκπονηθέντα από τα θεσμικώς κατοχυρωμένα όργανα του Ελληνικού Κράτους, το υπ’ αριθ. 5 συνιστά έκθεση Γερμανού Καθηγητή Νομικής απευθυνομένου στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, τα υπ’ αριθ. 6 έως 8 συνιστούν επίσημα δημόσια έγγραφα, καθώς επίσης και από την πλούσια βιβλιογραφία και αρθρογραφία (υπ’ αριθ. 9) από μελέτες ιδιωτών ερευνητών, προκύπτουν αδιασείστως οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Γερμανικού Δημοσίου, για τις ζημίες που προεκλήθησαν από την Γερμανία κατά τους Α’ και Β΄ Παγκοσμίους Πολέμους. Ειδικότερα η Γερμανία υποχρεούται να καταβάλει αφ’ ενός μεν τις μη καταβληθείσες δυνάμει της από 13-6-1974 ελληνογερμανικής Σύμβασης, (η οποία ρύθμισε ειδικά μόνον απαιτήσεις ιδιωτών από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο κατά την περίοδο ουδετερότητας της Ελλάδας), λοιπές, δημόσιες και ιδιωτικές επανορθώσεις, προερχόμενες από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίες παραμένουν ενεργές, αφ’ ετέρου δε αποζημιώσεις εκ του Β’ Παγκοσμίου Πολέμιου και εκ της Γερμανικής Κατοχής 1941-1944.
Κατά το τελευταίο αυτό διάστημα η Ελλάς υπέστη σχεδόν ολοσχερή καταστροφή από τις εξής παράνομες ενέργειες του γερμανικού δημοσίου:
α. Απόλυτη ολοσχερής καταστροφή των υποδομών του Ελληνικού Δημοσίου και της Δημόσιας Περιουσίας και βομβαρδισμοί πόλεων και χωριών (Πολεμικές Επανορθώσεις)
β. Εκτελέσεις, εγκλεισμοί σε στρατόπεδα συγκεντρώσεων, αναγκαστική εργασία, τραυματισμοί, ζημίες στην ιδιωτική περιουσία Ελλήνων Πολιτών (Ατομικές Αποζημιώσεις) 
γ. Καταβολή αναγκαστικών πιστώσεων μηδέποτε αποπληρωθεισών (Κατοχικά Δάνεια)  δ. Κλοπές, καταστροφές, παράνομες εξαγωγές και λαθρανασκαφές αρχαιολογικών χώρων και θησαυρών (Ζημίες Αρχαιοτήτων).
Διατηρεί επομένως η Ελλάς κατά της Γερμανίας τις εξής αξιώσεις από τον Β΄ΠΠ:
α. Πολεμικές αποζημιώσεις για τις υλικές καταστροφές και διαρπαγές
β. πολεμικές επανορθώσεις των θυμάτων και των συγγενών των θυμάτων
γ. Αποπληρωμή των κατοχικών δανείων
δ. Επιστροφή των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών και εκκλησιαστικών κειμηλίων.

ΙΙ. Από αδιάσειστα στοιχεία αποδεικνύονται τα εξής:
Α. Στην Έκθεση της Βουλής (υπό 4) εκτίθεται (σελ. 22), ότι: «Σύμφωνα με το από 2-12-1945 έγγραφο με τον τίτλο «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που υπέβαλε η Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Συνδιάσκεψη των Παρισίων, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των Κρατών που θρήνησαν θύματα εκ του Πολέμου. Η αναλογία των θυμάτων επί του συνολικού πληθυσμού των 7.335.000 (έτους 1939) ανέρχεται σε ποσοστό 19,70%. (συγκριτικά στοιχεία: Γιουγκοσλαβία 13,83%, Γαλλία 2,65%, Ολλανδία 2,50%, Τσεχοσλοβακία 2,44%, Λουξεμβούργο 2,34%, Βέλγιο 2,24%, Μεγάλη Βρετανία 1,55%, Η.Π.Α. 0,66%).        
Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 558.000 θανόντες, 880.000 αναπήρους και συνολικά 1.438.000 θύματα.»
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση (σελ. 25-26) «Σε έγγραφα περιλαμβάνονται «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΩΝ», που συντάχθηκαν βάσει των υποβληθέντων από διάφορα Υπουργεία (Αεροπορίας, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Δημοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Μεταφορών, Ναυτικών, Στρατιωτικών, Τ.Τ.Τ.) πινάκων. Σύμφωνα με τους πίνακες αυτούς, οι ζημίες που προκλήθηκαν στην Ελλάδα εξ αιτίας της κατάληψής της από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής ανέρχονται σε 503.538.500 δολλάρια Η.Π.Α. προπολεμικής αξίας. Οι πίνακες αυτοί αφορούν μεταλλουργικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, χημικές, και διάφορες βιομηχανίες και είδη τρεχούσης παραγωγής.
            Σε άλλη σειρά ειδικών αναλυτικών πινάκων (Αρχεία ΥΠ.ΕΞ.) αναφέρονται ζημίες διαφόρων κατηγοριών. Ενδεικτικώς: σε πολεμικό υλικό, σε στρατιωτικές και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις των Υπουργείων Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας, σε κατοικίες, σε οδούς και πλατείες, σε υδραυλικά έργα, σε μηχανικά μέσα και εργαλεία, σε εκτέλεση έργων για πολεμικούς σκοπούς με εντολή αρχών κατοχής, σε έπιπλα και οικοσκευές, σε γεωργικά προϊόντα, σε αγροτικές εγκαταστάσεις, σε φυτείες, σε γεωργικά μηχανήματα, σε εργαλεία, από διαρπαγές στη κτηνοτροφία, στον δασικό πλούτο, στα μεταλλεία, στις αλυκές, στις λουτροπόλεις και στα τουριστικά κέντρα, στην εμπορική ναυτιλία, σε τροχιοδρόμους, σε αυτοκίνητα, σε σιδηροδρόμους, σε ηλεκτρολογικές επιχειρήσεις, σε εργοστάσια, σε αεροσκάφη, σε εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας, σε εκπαιδευτήρια, σε εκκλησίες, σε μουσεία, σε περιπτώσεις από τις εμπορικές συναλλαγές με Γερμανούς και Ιταλούς, από διαρπαγέντα είδη από αποθήκες και εγκαταστάσεις του Δημοσίου κ.ά. Σύμφωνα με Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα των ανωτέρω ζημιών: α. οι θετικές ζημίες ανέρχονται σε  582.183.684.000 δραχμές του 1940 και β. οι διαρπαγές σε 200.463.056.301 δραχμές του 1940, ενώ γ. στις αποθετικές ζημίες δεν έχουν υπολογιστεί οι ζημιές στο εμπόριο και τη βιομηχανία.
Σε αναλυτικούς πίνακες του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.) αποτιμώνται οι ζημίες του Ελληνικού Στρατού σε παντός είδους υλικό. Αυτές ανέρχονται σε 59.863.086.577 δραχμές του 1940 ή σε 51.226.326 χρυσές λίρες. Σημειώνεται ότι το Γ.Ε.Σ. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην, κατά την σύναψη συνθήκης ειρήνης, εξασφάλιση απόδοσης των πρωτοτύπων γεωδαιτικών και τοπογραφικών εργασιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), καθώς και εκείνων που πραγματοποιήθηκαν επί ελληνικού εδάφους από τους Γερμανούς. Το διαρπαγέν τοπογραφικό αρχείο της Γενικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ). (κτηματογραφικές, τοπογραφικές, χαρτογραφικές εργασίες, χάρτες, διαγράμματα κ.λ.π.) περιγράφεται σε σχετικό (υπ’ αριθμ. 902/22-2-1947) έγγραφο προς το ΥΠ.ΕΞ.  
Έστω και απλή ανάγνωση των σχετικών πινάκων καταδεικνύει ότι κατά την περίοδο της κατοχής και εξ αιτίας αυτής και του πολέμου κατεστράφησαν σχεδόν ολοσχερώς οι υποδομές της Ελλάδας, που εξυπηρετούσαν όλους τους τομείς της οικονομίας της, αλλά και την στοιχειώδη λειτουργία του Κράτους στο σύνολό του.»
Επομένως το Ελληνικό Κράτος έχει στην διάθεσή του όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υποστήριξη των Ελληνικών Διεκδικήσεων.
Επισημαίνεται, ότι η Έκθεση της Διακομματικής Επιτροπής δεν έχει αξιοποιήσει τα αρχεία της Βέρμαχτ, που έχει στην διάθεσή του το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και παρουσιάστηκαν σε σχετική εκδήλωση στην Γερουσία της Βουλής την 20.4.2016.

Β. Όπως ο δημοσιογράφος ερευνητής και συγγραφέας Γιώργος Λεκάκης έχει εκθέσει σε σωρεία δημοσιευμάτων, ενδεικτικώς δε, αναφέρεται ένα στην Κυριακάτικη Kontra news (11.9.2016):
1) Τα μοναδικά ποσά που έλαβε η Ελλάδα ως αποζημίωση από την Δυτική Γερμανία είναι:
α. 115 εκ. γερμ. μάρκα, σε θύματα διώξεων συνεπεία της αντίθεσής τους με την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία (σύναψη της από 18.03.1960 διμερούς Ελληνογερμανικής Σύμβασης (ν.δ. 4178/61) και β. 4.800.000 γερμ. μάρκα για αποζημίωση νομικών ή φυσικών προσώπων για καταστροφή ή αφαίρεση καπνών κατά το διάστημα 1941-1945, (από 8.12.1961 Ελληνογερμανική Συμφωνία (α.ν.56/1967).
2) Η Ελλάς όχι μόνο δεν εισέπραξε αποζημιώσεις από την Γερμανία αλλά, σκανδαλωδώς, έλαβε το 1959 το ποσό των 200 εκ μάρκων ως ΔΑΝΕΙΟ που συνήφθη με πολύ δυσμενείς όρους για την Ελλάδα, ήτοι ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ 20 ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 6%, ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΥΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Παρά ταύτα εν συνεχεία επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί το ΔΑΝΕΙΟ αυτό ως βοήθεια-αποζημιώσεις, κάτι που σαφώς δεν ισχύει. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι το ίδιο ποσό των 200 εκ. μάρκων κατέβαλε την ίδια εποχή η Γερμανία στην Γιουγκοσλαβία με συμφωνία αποπληρωμής σε 100 χρόνια και με επιτόκιο 1%, δηλαδή χαριστικά, με σκοπό να την αποζημιώσει για τις ζημίες που της προκάλεσε κατά τον Β'ΠΠ! Όπως φαίνεται, Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟ 1959 ΔΑΝΕΙΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (Α' ΚΑΙ Β' Παγκόσμιοι Πόλεμοι), ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΥΨΗΛΟΤΑΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ, ΕΝΩ ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΤΗΣ ΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ
3) Η συμφωνία του Λονδίνου, που ανέστειλε την καταβολή των αποζημιώσεων μέχρι την συνένωση των Γερμανιών, συνήφθη το 1953, ΠΡΙΝ ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟ 1) ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ, κάτι που αποδεικνύει ότι η Δυτική Γερμανία απεδέχθη τα χρέη της, πλήρωσε τα υπό 1) ποσά εκ των υστέρων, στην συνέχεια όμως εκμεταλλεύτηκε τις διεθνείς συγκυρίες και καταστάσεις για να μην πληρώσει τις υποχρεώσεις της.
4) Η Γερμανία έχει επισήμως αναγνωρίσει πλήρως τις οφειλές της καθ'όλην την μεταπολεμική περίοδο, με αποκορύφωμα την εξής ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων, που είναι και ο μόνος επίσημος διπλωματικός τρόπος να εκφράσουν τα κράτη τις θέσεις τους:
Το 1966 (βλ. υπ΄ αριθ. ΦΔΓ 30-63/9.11.1966 Ρηματική Διακοίνωση), το επίσημο Ελληνικό Κράτος δήλωσε ότι «οι πληροφορίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης περί παραιτήσεως της Ελλάδος από τις αξιώσεις της από το «Κατοχικό Δάνειο», με δηλώσεις μελών της Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλή (1958), Ανδρέα Παπανδρέου (1965), «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα». Μετά από 4 μήνες και 21 μέρες η επίσημη Δ. Γερμανία (βλ. υπ΄ αριθ. 68/67/31-3-1967 Ρηματική Διακοίνωση) απάντησε ότι «…ουδέποτε συνήγαγε από τέτοιου είδους δηλώσεις ότι η Ελληνική Κυβέρνηση προτίθεται να παραιτηθεί επισήμως από νομικά θεμελιωμένες αξιώσεις που πιστεύει ότι έχει από την περίοδο της κατοχής κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», αλλά επικαλέσθηκε την αναστολή καταβολής των οφειλών της, που της χορήγησε το άρθρο 5 παρ. 2 της Συνθήκης του Λονδίνου για την ρύθμιση των Γερμανικών Χρεών.
Έκτοτε η Ελλάς ουδεμία συνήψε συμφωνία με την Γερμανία, αφού η Συμφωνία της Μόσχας του 1990 (2+4) δεν υπεγράφη από την Ελλάδα, και επομένως ούτε δεσμεύεται ούτε όφειλε να ούτε και μπορούσε να έχει διατυπώσει επιφυλάξεις, ενώ Συνθήκη στην οποία ένα Κράτος δεν έχει συμβληθεί, δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσει  υποχρεώσεις εναντίον του, σύμφωνα με πάγια αρχή του Διεθνούς Δικαίου.

Γ. Είναι αδιαμφισβήτητο, ότι η Γερμανία ουδέποτε έχει επισήμως αρνηθεί τις Ελληνικές απαιτήσεις που, σημειώνεται, αφορούν και τον Α και τον Β Παγκοσμίους Πολέμους, η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε από αυτές, οι δε Ελληνικές απαιτήσεις, απαράγραπτες κατά το Διεθνές Δίκαιο, είναι απολύτως ενεργές. Αυτό ακριβώς αναγνωρίζει και ο Καθηγητής Νομικής της Χαϊδελβέργης Ματίας Ρόις, στην απευθυνομένη προς το Γερμανικό Κοινοβούλιο έκθεσή του που δημοσιεύθηκε με έρευνα και σχόλια του Γεωργίου Λεκάκη στα ΕΠΙΚΑΙΡΑ (232ο τεύχος, 27/03-02/04/2014)  (σχετ. 5). Στην έκθεση αυτή ομολογείται κατηγορηματικά και χωρίς καμμιά άλλη περιστροφή, ότι η Ελλάδα δεν έχει ποτέ παραιτηθεί από τις αξιώσεις της, σε πείσμα αυτών που διαδίδουν τα περί αντιθέτου, ακόμη και σήμερα, ακόμη και εντός των πυλών.
Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι η Συνθήκη 2+4 δεν επιφέρει καμμιά έννομή συνέπεια στις αξιώσεις κατά της Γερμανίας, γιατί αφ’ ενός η Ελλάς δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος, και αφ’ ετέρου  ουδεμία αναφορά στο εν γένει ζήτημα των επανορθώσεων γίνεται στην συνθήκη αυτή.

Δ. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το υπό 3 σχετικό του (βλ. Έκθεση Επιτροπής της Βουλής υπό 4) προέβη σε δύο τρόπους προσδιορισμού των ελληνικών απαιτήσεων, οι οποίοι εκτίθενται αυτολεξεί:
«α. Προσδιορισμός βάσει της Συνδιάσκεψης των Παρισίων     
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον προκαταρκτικό πίνακα, που κατατέθηκε στη Συνδιάσκεψη των Παρισίων, την αναμόρφωση του ανωτέρω πίνακα, τον επιμερισμό ποσοστών εκάστης χώρας επί της συνολικής αξίας των ειδών και αγαθών των γερμανικών αποζημιώσεων, τις απολήψεις από επανορθώσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων και αφαιρώντας τις απαιτήσεις έναντι της Ιταλίας και της Βουλγαρίας η ανωτέρω Έκθεση του Γ.Λ.Κ. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι καθαρές απαιτήσεις της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας ανέρχονται σε 6.741.070.692 δολλάρια Η.Π.Α. του 1938. Με χρήση της αναλυτικώς περιγραφόμενης στην ανωτέρω Έκθεση μεθόδου και με έτος έναρξης απαιτήσεων το 1946 και ημερομηνία λήξης των απαιτήσεων την 31-12-2014 προκύπτει ότι το σύνολο του υπολοίπου των καθαρών απαιτήσεων της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας ανέρχεται σε 309.498.827.179,51 ευρώ.  
Σημειωτέον ότι ο ανωτέρω προσδιορισμός ΔΕΝ περιλαμβάνει τις απαιτήσεις:
α. για αποζημιώσεις από την απώλεια ανθρωπίνων ζωών ή αναπηριών κ.λ.π.,
β. για αποζημιώσεις από τη βύθιση εμπορικών πλοίων,
γ. για αποζημιώσεις από την αφαίρεση χρυσού,
δ. για αποζημιώσεις από τη διαρπαγή χρυσού ιδιωτών,
ε. έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας,
στ. από αποζημιώσεις που εδόθησαν σε Γερμανούς υπηκόους,
ζ. από το κατοχικό δάνειο,
η. για καταστροφή ιδιωτικών περιουσιών,
θ. από αφαιρεθέντα καπνά, 
ι. για αποθετικές ζημίες
β. Προσδιορισμός βάσει του αρχειακού υλικού      
Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη καταγραφή κάθε κατηγορίας απαιτήσεων κυρίως από πλευράς αποδεικτικής ισχύος (στηριχθείσα σε επίσημα έγγραφα, λογιστικές εγγραφές, τραπεζικούς λογαριασμούς κ.λ.π.), η Ειδική Επιτροπή του Γ.Λ.Κ. επιχείρησε μία εναλλακτική προσέγγιση του προσδιορισμού των απαιτήσεων για επανορθώσεις. Κατανέμοντας κατ’ είδος τις ζημίες κατέληξε στη σύνταξη έντεκα (11) κατηγοριών, που αναλυτικώς αναφέρονται στην Έκθεσή της, η Επιτροπή του Γ.Λ.Κ. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι καθαρές απαιτήσεις της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας, μετ’ αφαίρεσιν των απολήψεων, ανέρχονται την 31-12-2014 σε 171.442.057.838 ευρώ.  
Επίσης, βάσει του αρχειακού υλικού, η Επιτροπή του Γ.Λ.Κ. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απαίτηση της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας από το κατοχικό δάνειο ανέρχεται την 31-12-2014 σε 10.344.859.092 ευρώ.  
Ομοίως, βάσει του αρχειακού υλικού, η Επιτροπή του Γ.Λ.Κ. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απαίτηση της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας από αποθετικές ζημίες 1940 – 1944 ανέρχεται την 31-12-2014 σε 33.873.928.462 ευρώ.  
Τέλος, βάσει του αρχειακού υλικού η Επιτροπή του Γ.Λ.Κ. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απαίτηση της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας από μείωση παραγόμενου προϊόντος 1940 – 1944 ανέρχεται την 31-12-2014 σε 53.886.160.462 ευρώ.  
Συνεπώς, βάσει του αρχειακού υλικού, η Επιτροπή του Γ.Λ.Κ. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συνολική απαίτηση της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας ανέρχεται την 31-12-2014 σε 269.547.005.854 ευρώ.
Η Ειδική Επιτροπή του ΓΛΚ επιχείρησε στην Έκθεσή της δύο προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό των αποζημιώσεων βάσει του αριθμού των θυμάτων.»   

Ε. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, προς περαιτέρω ενίσχυση των Ελληνικών Απαιτήσεων, ότι η Επιτροπή μας έχει έτι περαιτέρω εξειδικεύσει  τις Ελληνικές Απαιτήσεις, βάσει ερευνών και μελετών των μελών της. Ειδικότερα:
1. Ως προς το ύψος του Κατοχικού Δανείου, η έρευνα του οικονομολόγου και μέλους της Επιτροπής Διεκδίκησης Κατοχικού Δανείου και κλαπέντων Πολιτιστικών Θησαυρών, Τζανέτου Γκούσκου εκτίθεται αναλυτικώς στο βιβλίο του «ΙΔΟΥ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Κ. ΜΕΡΚΕΛ: 300 δισεκ. ΕΥΡΩ ΑΠ’ ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ… ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ… Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ…», εκδ. ΚΑΔΜΟΣ 2014, η έρευνα αυτή ανεβάζει την Ελληνική απαίτηση σε 371,4 δισεκ. Ευρώ (24/02/2016) και προκύπτει από τον μέσο όρο των μεθόδων 2 και 3 που αναφέρονται στην συνέχεια. Στους υπολογισμούς του ποσού αρχικής εκκίνησης συμπεριλαμβάνονται α) Οι χρηματικές καταβολές που πραγματοποιήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο προς τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής β) Τα ποσά εκ ου Ελληνογερματικού Συμψηφιστικού Εμπορίου (Κλήριγκ) γ) Η εξαγορά των Γερμανικών κατοχικών νομισμάτων δ) Εντάλματα Πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου για λογαριασμό των Γερμανικών αρχών κατοχής ε) Η αξία των αποσυρθέντων κερμάτων στ) Οι αξίες σε χρυσό και αργύρο αποσπασθέντων από την τράπεζα της Ελλάδος (υποκατάστημα Κρήτης)
α. Μέθοδος Υπολογισμού: Απλού Ανατοκισμού – Αρχικό κεφάλαιο (1944) 5.505.584.724 USD τοκιζόμενο με 6% για 72 έτη (1944 – 2015). Προκύπτει 338.379.408.126 USD και με ισοτιμία Ευρώ – Δολαρίου 1.11 (24/02/2016) προκύπτει ποσό οφειλής 315.235.728.014 ευρώ
β. Μέθοδος Υπολογισμού Θετικής και Αποθεματικής Ζημίας: – Αρχικό κεφάλαιο (1944) 7.118.507.320 USD τοκιζόμενο με 6% για 72 έτη (1944 – 2015). Προκύπτει 437.511.438.737 USD και με ισοτιμία Ευρώ – Δολαρίου 1.11 (24/02/2016) προκύπτει ποσό οφειλής 407.585.557.513 ευρώ
γ. Μέθοδος Υπολογισμού: Αναγωγή Κατοχικών Δανείων στο ΑΕΠ της Γερμανίας – Αρχικό κεφάλαιο (1944) 5.505.584.724 USD. Με αναφορά α/ στο δείκτη τιμών ΗΠΑ 1944 (με βάση 1990=1) β/ το Γερμανικό ΑΕΠ 1939 σε δολλάρια ΗΠΑ (τιμές 1990), προκύπτουν τα κατοχικά δάνειο ως μερίδιο του Γερμανικού ΑΕΠ σε ποσοστό 10,969% και με αναγωγή στο ΑΕΠ της Γερμανίας του 2015 (3.057δις ευρώ), έχουμε τελικό ποσό  οφειλής 335.293.758.796 ευρώ.
2. Σχετικά με το σημαντικότατο για την Ελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά ζήτημα της Κλοπής, Καταστροφής και παράνομης ανασκαφής Πολιτιστικών Θησαυρών, σύμφωνα με τις έρευνες του Γιώργου Λεκάκη, η «εμπορική» αξία μόνον των κλαπέντων κινητών πολιτιστικών αγαθών από τους Γερμανούς κατακτητές, που είναι 8.500 κινητά αντικείμενα όπως αυτά καταγράφονται στην Επίσημη Έκθεση του Υπουργείου Παιδείας του 1946, ανέρχεται σε 1,5 τρισεκ. Ευρώ. Ο κ. Λεκάκης έχει δημοσιεύσει 3 βιβλία σχετικά με το ζήτημα των καταστροφών της Ελλάδος από τους Γερμανούς κατά τον Β’ ΠΠ, έχει δημοσιεύσει αναρίθμητα σχετικά άρθρα και είναι ο πρώτος που αναδημοσίευσε την Επίσημη Έκθεση του Υπουργείου Παιδείας του 1946 με τίτλο «ΖΗΜΙΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ». 

ΣΤ. Μετά τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα, και δεδομένου ότι, όπως το Πόρισμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καταλήγει, και έχει επανειλημμένως τονίσει δημοσίως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθηγητής Νομικής και ο ίδιος, οι Ελληνικές Απαιτήσεις είναι Νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες.

Καλούμε κάθε αρμόδιο να προβεί στις ενέργειες τις απορρέουσες από το ανατεθειμένο από το Σύνταγμα και τους Νόμους σε εσάς καθήκον,  προς διεκδίκηση και είσπραξη των ανωτέρω απαιτήσεων, υπέρ του Ελληνικού Λαού και του Έθνους, όπως ορίζει το άρθρο 1 παρ. 3 του Ελληνικού Συντάγματος: «3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα».


6.1.2019

 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ επίσης τα βιβλία του Γ. Λεκάκη:
 - «Ντοκουμέντα Γενοκτονίας», 2016.
 - «Οι σφαγές, οι λεηλασίες και οι ιεροσυλίες των ναζί κατά της ορθόδοξης Ελλάδας», 2016.

«Οι ελληνικές απαιτήσεις ισχύουν. Ντοκουμέντο: Η απόρρητη έκθεση του γερμανικού Κοινοβουλίου για τις οφειλές προς την Ελλάδα», εκδ. «Επίκαιρα-Α. Α. Λιβάνης», 27.3.2014.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: γερμανικες Αποζημιωσεις, ζημιες, Ελλαδα, Γερμανια, Κατοχη, Παγκοσμιος Πολεμος, Φιτς, καγκελαριος, Μερκελ, 2019, γερμανικες οφειλες, ναζι, ζημια, γ Ραιχ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ