Τα ΒΟΔΕΝΑ της ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ με το άγαλμα της θεάς Δήμητρας «των χωραφιών»! - του Αχ. Σαμοθράκη


Τα ΒΟΔΕΝΑ της ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ
με το άγαλμα
της θεάς Δήμητρας
«των χωραφιών»!

Του ιατρού Αχιλλέως Σαμοθράκη

Κωμόπολις της Βορείου Θράκης επί των υπωρειών της Ροδόπης μεταξύ Φιλιππουπόλεως και Στενημάχου, από της οποίας απέχει περί τα δύο χιλιόμετρα επί θέσεως υψηλής. Το έδαφος της είναι ανώμαλον, διό και αί οικίαι της είναι εκτισμέναι αμφιθεατρικώς.

Άποψις των σημερινών Βοδενών στην Βουλγαρία.
Πόσο μοιάζει η παραδοσιακή οικία
με αυτές των Βοδενών της Μακεδονίας - νυν Έδεσσα!

Οι κάτοικοι της μέχρι των τελευταίων υπό των Βουλγάρων διωγμών ανήρχοντο εις 1.200, αποκλειστικώς Έλληνας, διατηρούντας ακμάζουσαν Ελληνικήν Σχολήν, οικοδομηθείσαν περί τα μέσα του παρελθόντος αιώνος.
Διετήρουν επίσης και Εκκλησίαν τιμωμένην επ΄ ονόματι της Θεοτόκου και θεωρουμένην ως θαυματουργόν, εις την οποίαν συνέρρεεν ικανός αριθμός ευλαβών προσκυνητών.
Οι Βοδενιώται ήσαν ως επί το πλείστον γεωργοί και αμπελουργοί. Σήμερον ουδείς Έλλην υπελείφθη εν τη κωμοπόλει, της οποίας ο πληθυσμός μετώκησεν εις την Ελλάδαν μετά την ανταλλαγήν των αλλοφύλλων πληθυσμών, εγκατασταθείς εις την Θεσσαλίαν εν τη περιφερεία του τέως Δήμου Ταμασίου της επαρχίας Καρδίτσης.
Κατωκήθη δε η κώμη υπό Βουλγάρων εκ Μακεδονίας ασχολουμένων εις την αμπελουργίαν, βομβυκοτροφίαν (= μεταξοσκωληκοτροφία) και καπνοφυτείαν. Πολλαί όμως οικίαι κατηρειπώθησαν.
Εις απόστασιν χιλιομέτρου περίπου άνωθεν των Βοδενών, επί μαγευτικής θέσεως κείται η μονή του Αγίου Κηρύκου και της Αγίας Παρασκευής, η οποία καείσα το 1857, ανηγέρθη εκ νέου δια συνδρομής των κατοίκων.
Εν τη κωμοπόλει ευρέθη επιτύμβιος επιγραφή αναγομένη εις τον 2ον ή 3ον μ.Χ. αιώνα, μαρτυρούσα ότι επί της θέσεως αυτής υπήρχεν αρχαίος ελληνοθρακικός συνοικισμός. Η επιγραφή έγραφε: Ο Μάρκος Μούκιος Κλαυδιανός Καρδένθου κατεσκεύασε τον τάφον τούτον. Το όνομα: Μάρκος Μούκιος Κλαυδιανός είναι μεταγραφή του λατινικού Marcus Mucius Claudianus, το οποίον πιθανώς προσέλαβεν, όταν εγένετο Ρωμαίος πολίτης, καταταχθείς εις τον στρατόν. Το δε Καρδένθης είναι γνήσιον Θρακικόν όνομα κύριον απαντών και εις άλλας επιγραφάς. Η ως άνω επιγραφή ευρέθη εν τη θέσει καλουμένη «Αι Τράπεζαι».
Κατά δε τον Τσουκαλάν "Ιστοριογγεωγραφική περιγραφή της επαρχίας Φιλιππουπόλεως" (Βιέννη, 1851, σελ. 62) μέχρι των χρόνων του διετηρείτο εν τη κωμοπόλει περικαλλές άγαλμα της θεάς Δήμητρας επί του οποίου ως ήκουσε, υπήρχεν η επιγραφή «ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΑ ΤΩΝ ΧΩΡΑΦΙΩΝ».

ΠΗΓΗ: "Λεξικόν Γεωγραφικόν και Ιστορικόν της Θράκης".

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Θρακη, Ροδοπη, Φιλιππουπολη, Στενημαχος, Βουλγαρια, διωγμοι, Ελληνες, Ελληνικη Σχολη, Θεοτοκος, θαυματουργος, θαυμα, Βοδενιωτες, Βοδενα, γεωργια, αμπελουργια, Θεσσαλια, Ταμασιο, Καρδιτσα, Βουλγαροι, Μακεδονια, βομβυκοτροφια, καπνοφυτεια, καπνα, Αγιος Κηρυκος, Αγια Παρασκευη, 1857, επιτυμβιος επιγραφη, θρακη, Μαρκος Μουκιος Κλαυδιανος Καρδενθου, ταφος, Καρδενθης Τραπεζαι, τραπεζες, Τσουκαλας, Βιεννη, 1851, αγαλμα, Δημητρα, ΡΩΜΥΛΙΑ, Εδεσσα, μεταξι, μεταξοσκωληκας, βομβυκοτροφια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ