Ο αρχαιότερος χριστιανικός ναός ευρίσκεται στην... μουσουλμανική Τουρκία! Οι άλλοι αρχαιότεροι χριστιανικοί ναοί της ιστορίας


Ο αρχαιότερος χριστιανικός ναός
ευρίσκεται στην...
μουσουλμανική Τουρκία!
Οι αρχαιότεροι χριστιανικοί ναοί της ιστορίας

38-39 μ.Χ. 
Ἱερός Ναὸς τοῦ Ἁγίου Πέτρου – Ἀντιόχεια, Τουρκία

Εάν οι πληροφορίες είναι σωστές, στην Αντιόχεια της (νυν) Τουρκίας,
ανιχνεύεται ο πρώτος χριστιανικός ναός!!!

Εὑρίσκεται εἰς τὴν Ἀντιόχειαν (νυν Αντκάκια), ἡ ὁποία παρεχωρήθη τὸ 1939 εἰς τὴν Τουρκίαν.
Ὁ Ναὸς εἶναι κτισμένος τὸ 38-39 μ.Χ, μὲ σκαλιστὴ πέτρα κατὰ μῆκος τοῦ βουνοῦ Starius!

49-51 μ.Χ.
Ἱερός Ναὸς τοῦ Ἁγίου Παύλου – Σαμοθράκη, Ελλάς

Η Παλαιάπολις Σαμοθράκης έχει και μεσαιωνικό ιστορικό χώρο να επιδείξει, ακριβώς γιατί αυτήν επέλεξαν και οι Γκατελούτσι για να οχυρώσουν.

Εισερχόμενοι σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, που κείται λίγο παρακάτω από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου του ιερού των Μεγάλων Θεών, ένα μονοπάτι αριστερά μας, οδηγεί, έπειτα από 50 μ. στην παλαιοχριστιανική βασιλική «του αποστόλου Παύλου», ορατή και από τον παραλιακό δρόμο. Εκτίσθη εις ανάμνησιν της εκεί επισκέψεως του αποστόλου του χριστιανισμού, το 49 ή το 51 μ.Χ. Ο Παύλος διέμεινε στην Σαμοθράκη μόνο ένα βράδυ, στον δρόμο του για την Νεάπολι (νυν Καβάλα) και ακολούθως την Ευρώπη. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, θα πρέπει να ομιλούμε για την αρχαιότερη σωζόμενη χριστιανική εκκλησία! Η εκκλησιά καταστράφηκε από σεισμό, περίπου το 200 μ.Χ. – σεισμός που κατέστρεψε και πολλά άλλα αρχαία οικοδομήματα. Πλησίον της, πηγή με παγωμένο νερό και μια μικρή λιμνούλα που σχηματίζεται από τα πολλά τρεχούμενα νερά…
ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκης «Σαμοθράκη, ιερά νήσος», εκδ. Ερωδιός, 2006.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΕΔΩ.

3ος αιώνας μ.Χ. 
235 μ.Χ. 
Ἱερός Ναὸς στην Δούρα Ευρωπό / Dura-Europos, Συρία
Ἡ παλαιοτέρα χριστιανική Ἐκκλησία (ἀπὸ τὸ 235 μ.Χ.).
Τὸ κτήριον εἶναι ἁπλοῦν εἰς τὸ σχέδιον ἀλλὰ ἔχει πολυάριθμες τοιχογραφίες ποὺ περιλαμβάνουν εἰκόνες τοῦ Καλοῦ Ποιμένος, τοῦ Δαβίδ καὶ τοῦ Γολιάθ, τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας καὶ τοῦ Ἰησοῦ ποὺ θεραπεύει τοὺς ἀσθενεῖς!


Ἱερός Ναὸς MegiddoTel Megiddo, εἰς τὴν Κοιλάδα Jezreel, Ἰσραὴλ
Ἡ ἐκκλησία τοῦ Megiddo ἐκτίσθη τὸν 3ον αἰῶνα.
Ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη τὸ ἔφερε πλήρως εἰς φῶς τὸ ἔτος 2005. Ἕνα τεράστιον μωσαϊκὸν 180 τετραγωνικών μέτρων  κοσμεῖ τὸν Ναό!

-Και μοναστήρι σε όαση στην περιοχή Tal Ganoub Qasr Al-Ajouz της δυτικής ερήμου Bahariya / Μπαχαρία / Μπαχαρίγια / Μπαχαρέια, Αιγύτου, - ΔΙΑΒΑΣΤΕ το ΕΔΩ.


4ος αιώνας μ.Χ.

Etchmiadzin CathedralEtchmiadzin, Ἀρμενία
Ὁ καθεδρικὸς Ναὸς Etchmiadzin εἶναι ὁ παλαιότερος Ἱ. Ναὸς τῆς ὑφηλίου, ὁ ὁποῖος κατεσκευάσθη ἀπὸ τὸ Κράτος.
Εὑρίσκεται εἰς τὴν Ἀρμενίαν (τὴν πρώτην χριστιανικὴν χώραν τοῦ κόσμου) καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ λειτουργῇ (δὲν ἔπαυσε νὰ λειτουργῇ οὔτε ἐπὶ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, εἶναι ἡ ἕδρα τῆς Ἀρμενικῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.
Ἐκτίσθη ἀπὸ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Φωτιστή (301 - 303 μ.Χ.) μὲ τὴν ἀρμενικὴ τεχνοτροπία (δηλαδὴ μεγάλος ὕψος, ὑλικὰ ἀπὸ πέτρα). 
Τὸ Ναὸν τὸν ἔχει υἱοθετήσει ἡ Unesco
Ὡς Ἀρχιτέκτων ὀνομάζεται ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Φωτιστής, ὁ ὁποῖος ἑδραίωσε τὸν Χριστιανισμὸν εἰς τὴν Ἀρμενία καὶ εἶναι ὁ προστάτης αὐτῆς (ἑορτάζει 30 Σεπτεμβρίου)!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΑΡΜΕΝΙΑ, ΕΔΩ.

324 μ.Χ.
Ἡ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Πέτρου – Πόλις τοῦ Βατικανοῦ
Εἰς τὴν τοποθεσίαν αὐτὴν ὑπῆρξε κατὰ τὴν περίοδον τῶν διωγμῶν τῶν Χριστιανῶν ἕνας ἱππόδρομος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για το ΒΑΤΙΚΑΝΟ, ΕΔΩ.

Τὸ ἔτος 324 μ.Χ. ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας ἔκτισε ἕνα μνημεῖον εἰς τὸ σημεῖον μαρτυρίου τοῦ Ἀπόστολου Πέτρου καὶ ἕνα ἀρκετὰ μεγάλον Ναὸν τύπου πεντάκλιτης βασιλικῆς.
Ὁ Ναὸς διετηρήθη ἐπὶ πολλὲς ἑκατονταετίες ἕως ὅτου τὸ 1506 ἄρχισε ἡ ἀνέγερσις τοῦ Ἁγ. Πέτρου ὅπως εἶναι σήμερον. Τὸ πρῶτον ἀρχιτεκτονικὸν σχέδιο τῆς νέας βασιλικῆς προέρχεται ἀπὸ τὸν ἀρχιτέκτονα Μπραμάντε (Bramante) καὶ ἀκολούθησε πληθώρα ἀρχιτεκτόνων (Μπερνάρντο Ροσσελλίνο Τζουλιάνο ντα Σανγκάλλο, Ντονάτο Μπραμάντε, Ραφαὴλ, Τζοβάννι Τζοκόντο, Αντόνιο ντα Σανγκάλλο ο Νεότερος, Μπαλντασσάρε Περούτσι Μιχαήλ Άγγελος, Τζάκομο ντέλλα Πόρτα, Τζάκομο Μπαρότσι ντα Βινιόλα, Πίρρο Λιγκόριο, Κάρλο Μαντέρνο καὶ Τζιαν Λορέντσο Μπερνίνι) ἀμειβομένων ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς βαρύτατους φόρους ποὺ ἐπεβλήθησαν ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὴν πώλησιν συγχωροχαρτιῶν εἰδικῶς εἰς τὴν Γερμανίαν τὸν 16ον αἰώνα ὑπὸ τῶν καρδιναλίων καὶ ἡγεμόνων τῆς Γερμανίας.
Τὸ ἔργο ἐνεγκαινιάσθη τὴν  18.11.1626.

377 μ.Χ.
Ένα κελί των Εισοδίων της Θεοτόκου, ιδρυθέν το 377 μ.Χ. υπήρχε στην θέση όπου εκτίσθη η ΙΜ Μονή Αγίου Παύλου Αγίου Όρους, τον 9ο μ.Χ. - 10ο μ.Χ. αιώνα, από τον Παύλο Ξεροποταμηνό ή Ξεροποταμίτη.

ΠΗΓΗ: ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ, e-mail, 14.6.2020. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 15.6.2020.

ΛΕΞΕΙΣ: αρχαιοτεροι χριστιανικοι ναοι, 38 μΧ, 39 μΧ, Ναος αγιου Πετρου, Αντακια, Τουρκια, Αντιοχεια, Αντακεια, 1939, σκαλιστη πετρα, Σταριους, 235 μΧ, Δουρα Ευρωπος, Συρια, χριστιανικη Εκκλησια, τοιχογραφια, Καλος Ποιμην, Δαβιδ, Γολιαθ, Αδαμ, Ευα, Ιησος θεραπευτης, ασθενης, 3ος αιωνας μΧ, Μεγκιντο, Μεγιδος, Κοιλαδα Γιεζρεελ, Ισραηλ, 2005, μωσαικο, 4ος αιωνας μΧ, Αρμενια, Ετσμιαζντιν, πρωτη χριστιανικη χωρα του κοσμου, κομμουνισμος, Αρμενικη Αποστολικη Εκκλησια, αγιος Γρηγοριος ο Φωτιστης, αρμενικη τεχνοτροπια, αγιος Γρηγοριος Φωτιστης, Χριστιανισμος, 324 μΧ, Βασιλικη αγιου Πετρου, Πολις του Βατικανου, Βατικανο, διωγμος, Χριστιανοι, ιπποδρομος, αγιος Κωνσταντινος ο Μεγας, μαρτυριο αποστολου Πετρου, πεντακλιτη βασιλικη, 1506, αγιος Πετρος, αρχιτεκτονας Μπραμαντε, Ροσσελλινο, Σανγκαλλο, Ραφαηλ, Τζοκόντο, Σανγκαλλο ο Νεοτερος, Περουτσι, Μιχαηλ Αγγελος, ντελλα Πορτα, Δελλαπορτας, ντα Βινιολα, Λιγκοριο, Μαντερνο, Μπερνινι, φορος, συγχωροχαρτι, Γερμανια, 16ος αιωνας, καρδιναλιος, ηγεμονας, 1626, Σαμοθρακη, Παλαιαπολις Σαμοθρακης, Παλαιαπολη Σαμοθρακης, Γκατελουτσι, ιερο των Μεγαλων Θεων, μονοπατι, παλαιοχριστιανικη βασιλικη του αποστολου Παυλου, αποστολος, 49 μΧ, 51 μΧ, Νεαπολις, Νεαπολη, Καβαλα, σεισμος, 200 μΧ, κελι, κελλι, Εισοδια Θεοτοκου, 377 μΧ, ΙΜ Αγιου Παυλου Αγιου Ορους, 9ος μΧ, 10ος μΧ αιωνας, Παυλος Ξεροποταμηνος, Παυλος Ξεροποταμιτης, Αγιο Ορος, Αγιον Ορος
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ