Η Τεγεάτισσα Ανύτη, «ο θηλυκός Όμηρος» - του Γ. Λεκάκη

 

Κι όμως, ναι! Συνέβη και αυτό!
Επάνω ακριβώς στο αρχαίο θέατρο Τεγέας,
εκτίσθη χριστιανική εκκλησία,
όπου προσκυνούν όλοι...
Φαίνεται να μην ενοχλείται κανείς...

ΑΝΥΤΗΣ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ:

1.

Έσταθι τάδε, κράνεια βροτοκτόνε, μήδ’ έτι λυγρόν

χάλκεον άμφ’ όνυχα στάζε φόνον δαΐων,

αλλ’ ανά μαρμάρεον δόμον ημένα αιπύν Αθάνας,

άγγελ’ ανορέαν Κρητός Εχεκρατίδα.

 

2.

Βουχανδής ο λέβης, ο δε θεις Εριασπίδα υιός,

Κλεύβοτος, α πάτρα δ’ ευρύχορος Τεγέα,

ταθάνα δε το δώρον, Αριστοτέλης δ’ επόησεν

Κλειτόριος, γενέτα ταυτό λαχών όνομα.[9]

 

Δηλ.: «Ο λέβητας είναι για θυσίες βοειδών.

Και τον αφιέρωσε ο γιος του Εριασπίδα ο Κλεύβοτος

που έχει πατρίδα την χαρούμενη Τεγέα.

Στην Αθηνά είναι δώρο που το κατασκεύασε

ο Αριστοτέλης από την Κλειτορία,

έχων το ίδιο όνομα με τον πατέρα του».

 

 

3. Σε αυτό κάμει λογοπαίγνιο με τα ίππια και τα ήπια:

Ηνία δη τοι παίδες ενί, τράγε, φοινικόεντα

θέντες και λασίω φιμά περί στόματι

ίππια παιδεύουσι θεού περί ναόν άεθλα,

οφρ’ αυτούς φορέης ήπια τερπομένους.

 

4.

Ακρίδι, τα κατ’ άρουραν αηδόνι, και δρυοκοίτα

τέττιγι ξυνόν τύμβον έτευξε Μυρώ,

παρθένιον στάξασα κόρα δάκρυ, δισσά γαρ αυτάς

παίγνι’ ο δυσπειθής ώχετ’ έχων Αίδας.[10]

 

5.

Ουκέτι μ’ ως το πάρος πυκιναίς πτερύγεσσιν ερέσσων

όρσεις εξ ευνής όρθριος εγρόμενος,

ή γαρ σ’ υπνώοντα σίνις λαθρηδόν επελθών

έκτεινεν λαιμώ ρίμφα καθείς όνυχα.

 

6.

Μνάμα τόδε φθιμένου μενεδαΐου είσατο Δάμις

ίππου, επεί στέρνον τούδε δαφοινός Άρης

τύψε, μέλαν δε οι αίμα ταλαυρίνου δια χρωτός

ζέσσ’, επί δ’ αργαλέα βώλον έδευσε φονά.

 

7.

Ουκέτι δη πλωτοίσιν αγαλλόμενος πελάγεσσιν

αυχέν’ αναρρίψω βυσσόθεν ορνύμενος,

ουδέ παρ’ ευσκάλμοιο νεώς περικαλλέα χείλη

ποιφυξώ ταμά τερπόμενος προτομά,

αλλά με πορφυρέα πόντου νοτίς ωσ’ επί χέρσον,

κείμαι δε, ραδινάν τάνδε παρ’ ηιόνα.

 

8.

Πολλάκι τώδ’ ολοφυδνά κόρας επί σάματι Κλεινώ

μάτηρ ωκύμορον παίδ’ εβόασε φίλαν,

ψυχάν αγκαλέουσα Φιλαινίδος, α προ γάμοιο

χλωρόν υπέρ ποταμού χεύμ’ Αχέροντος έβα.

 

9.

Παρθένον Αντιβίαν κατοδύρομαι, ας επί πολλοί

νυμφίοι ιέμενοι πατρός ίκοντο δόμον,

κάλλευς και πινύτατος ανά κλέος, αλλ’ επιπάντων

ελπίδας ουλομένα Μοιρ’ εκύλισε πρόσω.

 

10.

Μάνης ούτος ανήρ ην ζων ποτε, νυν δε τεθνηκώς

ίσον Δαρείω τω μεγάλω δύναται.

 

11.

Λοίσθια δη τάδε πατρί φίλω περί χείρε βαλούσα

είπ’ Ερατώ χλωροίς δάκρυσι λειβομένα,

«Ω, πάτερ, ου τοι έτ’  ειμί, μέλας δ’ εμόν όμμα καλύπτει

ήδη αποφθιμένης κυάνεον θάνατος».

 

12.

Αντί τοι ευλεχέος θαλάμου σεμνών θ’ υμεναίων

μάτηρ στήσε τάφω[11] τώδ’ επί μαρμαρίνω

παρθενικάν μέτρον τε τεόν και κάλλος έχοισαν,

Θερσί, ποτιφθεγκτά δ’ έπλεο και φθιμένα.

 

13.

Ήβα μεν σε, Πρόαρχ’, ένεσαν, πάι, δώμά τε πατρός

Φειδία εν δνοφερώ πένθει έθου φθίμενος,

αλλά καλόν τοι ύπερθεν έπος τόδε πέτρος αείδει,

ως έθανες προ φίλας μαρνάμενος πατρίδος.

 

14.

Κύπριδος[12] ούτος ο χώρος, επεί φίλον έπλετο τήνα

αιέν απ’ ηπείρου λαμπρόν ορήν πέλαγος,

όφρα φίλον ναύτησι τελή πλόον, αμφί δε πόντος

δεμαίνει λιπαρόν δερκόμενος ξόανον.

 

15.

Ίζευ τάσδ’ υπό καλά δάφνας ευθαλέα φύλλα

ωραίου τα’ άρυσαι νάματος αδύ πόμα,

όφρα τοι ασθμαίνοντα πόνοις θέρεος φίλα γυία

αμπαύσης πνοιά τυπτόμενα Ζεφύρου.

 

16.

Θάεο τον Βορμίου κεραόν τράγον, ως αγερώχως

όμμα κατά λασιάν γαύρον έχει γενύων

κυδιόων, ότι οι θαμ’ εν ούρεσιν αμφί παρήδα

βόστρυχον εις ροδέαν Ναΐς έδεκτο χέρα.

 

17.

Ξειν’ υπό ταν πτελέαν τετρυμένα γυί’ ανάπαυσον.

αδύ τοι εν χλωροίς πνεύμα θροεί πετάλοις,

πίδακά τ’ εκ παγάς ψυχράν πίε, δη γαρ οδίταις

άμπαυμ’ εν θερινώ καύματι τούτο φίλον.

Εξ αυτού Διός εστιν ο φίλτατος έκχυτος ούτος,

μαρτυρίην δε φέρει την επάνω νεφέλην.

Ερμείαν γαρ άνακτα τέκεν νεφεληγερέτα Ζευς,

αυτάρ ο γ’ Ερμείας Πάνα τον αιγελάτην.

 

18.

Ώλεο δήποτε, Μαίρα, πολύρριζον παρά θάμνον,

Λοκρί, φιλοφθόγγων ωκυτάτη σκυλάκων,

τοίον ελαφρίζοντι τεώ εγκάτθετο κώλω

ίον αμείλικτον ποικιλόδειρος έχις.

 

19.

«Οιχόμεθ’, ω Μίλητε, φίλη πατρί, τών αθεμίστων

τάν άνομον Γαλατάν ύβριν αναινόμεναι,

παρθενικαί τρισσαί πολιήτιδες, άς ο βιατάς

Κελτών εις ταύτην μοίραν έτρεψεν Άρης.

Ου γάρ εμείναμεν αίμα τό δυσσεβές ουδ’ υμέναιον,

Νυμφίον αλλ’ Αΐδην κηδεμόν’ ευρόμεθα».[13]

 

Απόδοση Γ. Λεκάκη:

«Φεύγουμε, φίλη Μίλητε, πατρίδα αγαπημένη,

την ύβρι μη ανεχόμενες των Γαλατών ανόμων.

Είμαστε τρεις πολίτισσες, και νέες, και παρθένες.

Στην μοίρα αυτή μας έτρεψαν οι Κέλτες και ο Άρης.

Διότι δεν εμείναμε το δυσσεβές στο αίμα,

ούτε υμέναιο νυφικό [μ' ερωτικά τραγούδια]!

Νυμφία και ευρήκαμε τον Άδη κηδεμόνα!».

αρχαιο θεατρο Τεγεας, χριστιανικη εκκλησια Αρχαιοι Πελοποννησιοι ποιητες ποιητριες, Τεγεατισσα Ανυτη, θηλυκος ομηρος αρχαια ελληνικη γραμματεια χριστιανοι ποιητης, αγνωστος λυρικοι, ερωτικοι επιγραμματοποιοι, λογοτεχνια Πελοποννησος Τεγεα Αρκαδιας Ριανος Ιθωμη Αλκαιος Μεσσηνη Παλλατινη Ανθολογια επιγραμματοποιος λυρικη μελοποιος, αλεξανδρινη ποιητρια, 300 πΧ Αρκαδια θηλυκοποιημενο Τιτανας τιταν Ανυτης θεα Δεσποινα τροφος ανατροφη θετος πατερας, παιδικη ηλικια αναγλυφος εικων αγαλμα ναος της Δεσποινης δεσποινας δεσποινα Λυκοσουρα κατακλυσμος προκατακλυσμιαια γνωση Παυσανιας, ανασκαφες 1889 Λεοναρδος συμπλεγμα κεφαλι Αρχαιολογικο Μουσειο Αθηνων μαρμαρινο Συμπλεγμα του Δαμοφωντος Αρτεμις αρτεμη οπλισμενος στομα Αντιπατρος ο Θεσσαλονικιος 1ος πΧ 1ος μΧ αιωνας θεσσαλονικη συγγραμμα 9 εννεα αθανατες μουσες αρχαια Ελλαδα Μακεδων αρχαιοελληνικη γραφη αυστηρα δωριδα δωρις δωρικη λογοτεχνια ηρωικο καθημερινοτητα ποιηση φυσιολατρια φυσιολατρεια τρυφεροτητα ασιθηματα λεπτοτητα διανοια γαληνη επιγραμματα ταφος νεκρο κοριτσι παθος επιγραμματα αναθηματα, πηγες πηγη ιερος τοπος τεχνη επιρροη ανδριαντας, καλλιτεχνης Ευθυκρατης Κηφισοδοτος, κρανεια βροτοκτονος λυγρος χαλκεο ονυχας φονος δαιος μαρμαρεος δομος αιπυ Αθανα Κρητας Εχεκρατιδας Βουχανδης λεβης, θεις Εριασπιδας Κλευβοτος, πατρα ευρυχορος ταθανα δωρο, Αριστοτελης Κλειτοριος, κλειτωρ κλειτορια λεβητας θυσια βοειδη πατριδα χορος, θεα Αθηνα λογοπαιγνιο ιππια ιππος ηπια ηνια παιδες τραγος φοινικοεις ιπποι θεος αεθλα, αθλα τερψη ακριδα, αρουρα αηδονι, δρυοκοιτας τεττιγξ ξυνος τυμβο Μυρω παρθενιον κορα κορη δακρυ, δισσα παιγνιο δυσπειθης Αιδας παρος πυκινη πτερυγα ερεσσω ορσεις ευνη ορθριος εγρομενος, υπνος σινις λαθρηδον λαιμος ριμφα ονυξ λαθρα μναμα μνημα μενεδαιος Δαμις δαφοινος Αρης μελα αιμα ταλαυρινος χρωτος αργαλεας βωλος φονα αγαλλομενος πελαγος αυχενας βυσσοθεν ορνυμενος, ευσκαλμοιος ναυς περικαλλεα χειλη τερπομενος προτομα, πορφυρεας ποντος νοτις χερσος πορφυρους ηιονα ολοφυδνα κορας σαματι Κλεινω ματηρ μητρη ωκυμορος παιδι βοω φιλος ψυχη αγκαλια Φιλαινις, προ γαμου γαμος, χλωρος ποταμος χευμα Αχεροντας αχερων παρθενος Αντιβια κατοδυρομαι, παρθενα νυμφιοι ιεμενος πατηρ καλλευς και πινυτατος κλεος, ελπιδα ουλομενα Μοιρα νυμφιος μανης ανηρ τεθνηκως Δαρειος Λοισθια Ερατω χλωρο δακρυ λειβομενα, πατερ, μελας ομμα αποφθιμενη κυανεος θανατος ευλεχεος θαλαμος σεμνος υμεναιος ματηρ μαρμαρο παρθενικο μετρο καλλος Θερσι, ποτιφθεγκτα φθιμενα ηβα ηωη Πρααρχα δωμα, Φειδιας δνοφερο πενθος εθος φθιμενος, καλο επος πετρος αειδης μαρναμενος πατρις Κυπριδα κυπρις χωρος, ηπειρος λαμπρο ορην πελαγος, οφρα φιλον ναητης πλους ποντος λιπαρο δερκομενος ξοανο ιζευ καλα δαφνη ευθαλεα φυλλα ωραιο αρυσαι ναμα αδυ πομα, ασθμαινων πονος θερεος φιλα γυια αμπαυσης πνοια πνοη τυπτομενα Ζεφυρος θαεο Βορμιος κεραος τραγος αγερωχως ομματα λασια γαυρο γενυων κυδιοων, παρηδα βοστρυχος ροδεα Ναις εδεκτο χερα Ξεινς πτελεα τετρυμενα αναπαυση χλωρο πνευμα θροω πεταλα πιδακας παγος ψυχρος πιε, οδιτης θερινο καυμα φιλος Διας ζευς φιλτατος εκχυτος μαρτυρια νεφελη ερμειας ανακτας αναξ νεφεληγερετα Ζευ παν Πανας αιγελατης νεφεληγερετης, Ωλεο Μαιρα, πολυρριζο θαμνος Λοκρις, φιλοφθογγος ωκυτατη σκυλακας κωλον αμειλικτο ποικιλοδειρος εχις Μιλητος, αθεμιστος ανομος Γαλατε υβρις αναινομενες παρθενικες τρισσες πολιητιδες, βιατας Κελτες μοιρα Αρης δυσσεβες υμέεαιος νυμφιο αιδης κηδεμονας αλλος κοσμος κατω υβρη ανομοι Γαλατια νεα παρθενα πολιτισσα πολεμοχαρεις νυφικο κρεβατι, Αδης κηδεμων Κελτογαλατες, προγονοι Αγγλοι Γαλλοι αρχαιες ελληνιδες Μικρα Ασια θανατος υποδουλωση ατιμωση βαρβαρος Δυση Γοτθοι Μακεδονες 280 Λεσβος Δωδεκαθεο, ηρα, χριστιανισμος Παναγια Ακακησιος αρκαδικη παραδοση Δωριδα γλωσσα Σικυωνιος γλυπτης, Λυσιππος εργαστηριο κληρονομια Λεωνιδας νυφη μαυρα ρουχα ερωτας ερως Αφροδιτη, Κυπρος
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ