ΟΡΦΙΚΑ – ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ για ΕΥΝΟΙΑ των νεκρών στον ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ! - του Γ. Λεκάκη

ΟΡΦΙΚΑ – ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
για ΕΥΝΟΙΑ των νεκρών
στον ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ!

Του Γιώργου Λεκάκη

Οι διονυσιακές / ορφικές πινακίδες ή ορφικές πλάκες / διονυσιακά / ορφικά ελάσματα ήταν ταφικά κτερίσματα των αρχαίων Ελλήνων. Χαραγμένα σε λεπτά ελάσματα σε χρυσά φύλλα (για να διπλώνονται ή να τυλίγονται), τοποθετούνταν κοντά στα χέρια ή το στόμα του νεκρού, ή μέσα σε «φυλακτήριο» (κάψουλα) δεμένο στον λαιμό του νεκρού.

Ή ήταν σε σχήμα νεκρικού κεφαλόδεσμου, με τρύπες, για να το δένουν γύρω από το μέτωπο…

Περιείχαν «πληροφορίες και οδηγίες» προς τον νεκρό ίνα περάσει με ασφάλεια στον Κάτω / Άλλο Κόσμο και να αποκτήσει την ευμένεια των θεών.

Διεθνώς γνωστά με τον γερμανικό όρο «Totenpass» (πληθυντικός Totenpässe > διαβατήρια για τους νεκρούς) βρίσκονται από τους αρχαιολόγους σε ταφές, κυρίως όσων ήταν μεμυημένοι στην Ορφική, την Διονυσιακή ή την Πυθαγόρεια κοσμοαντίληψη / θεωρία / φιλοσοφία.

Έχει αναλυθεί πως η θρησκευτική τους βάση είναι Πυθαγόρεια – βλ. G. Zuntz (*) – η οποία βεβαίως είναι εξέλιξη του ορφισμού.

Βρέθηκαν κυρίως στην Μεγάλη Ελλάδα (έδρα του πυθαγορισμού), στην Βόρειο Ελλάδα, την Κρήτη και την αποικία της, την Παλαιστίνη, κ.α.

Χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 2ο αιώνα μ.Χ.

Ιδού μερικά από αυτά:

ΑΛΛΟΠΟΝΤΑΜΨΥΧΗΠΡΟΛΙΠΗΙΦΑΟΣΑΕΛΙΟΙΟ

ΔΕΞΙΟΝΕ*Θ̣ΙΑΣΔΕΞΙΝΑΙ̣ΠΕΦΥΛΑΓΜΕΝΟΝ

ΕΥΜΑΛΑΠΑΝΤ̣ΑΧΑΙΡΕΠΑΘΩΝΤΟΠΑΘΗ

ΜΑΤΟΔΟΥΠΩΠΡΟΣΘΕΕΠΕΠΟΝΘΕΙΣΘΕΟΣΕΓ

ΕΝΟΥΕΞΑΝΘΡΩΠΟΥΕΡΙΦΟΣΕΣΓΑΛΑ

ΕΠΕΤΕΣΧΑΙΡΧΑΙΡΕΔΕΞΙΑΝΟΔΟΙΠΟΡ

ΛΕΙΜΩΝΑΣΤΕΙΕΡΟΥΣΚΑΙΑΛΣΕΑ

ΦΕΡΣΕΦΟΝΕΙΑΣ

Ιππωνίου[2]:

ΜΝΑΜΟΣΥΝΑΣΤΟΔΕΕΡΙΟΝΕΠΕΙΑΜΜΕΛΛΕΙΣΙΘΑΝΕΣΘΑΙ

ΕΙΣΑΙΔΑΟΔΟΜΟΣΕΥΕΡΕΑΣΕΣΤΕΠΙΔΕΞΙΑΚΡΕΝΑ

ΠΑΡΔΑΥΤΑΝΕΣΤΑΚΥΑΛΕΥΚΑΚΥΠΑΡΙΣΟΣ

ΕΝΘΑΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΑΙΨΥΚΑΙΝΕΚΥΟΝΨΥΧΟΝΤΑΙ

ΤΑΥΤΑΣΤΑΣΚΡΑΝΑΣΜΕΔΕΣΧΕΔΟΝΕΝΓΥΘΕΝΕΛΘΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΝΔΕΗΕΥΡΕΣΕΙΣΤΑΣΜΝΑΜΟΣΥΝΑΣΑΠΟΛΙΜΝΑΣ

ΨΥΧΡΟΝΥΔΟΡΠΡΟΡΕΟΝΦΥΛΑΚΕΣΔΕΕΠΥΠΕΡΘΕΝΕΑΣΙ

ΤΟΙΔΕΣΕΕΙΡΕΣΟΝΤΑΙΕΝΦΡΑΣΙΠΕΥΚΑΛΙΜΑΙΣΙ

ΟΤΙΔΕΕΞΕΡΕΕΙΣΑΙΔΟΣΣΚΟΤΟΣΟΡΟΕΕΝΤΟΣ

ΕΙΠΟΝΙΟΣΙΑΡΙΜΙΚΑΙΟΡΑΝΟΑΣΤΕΡΟΕΝΤΟΣ

ΔΙΨΑΙΔΕΜΕΑΥΟΣΚΑΙΑΠΟΛΛΥΜΑΙΑΛΑΔΟΤΟ

ΨΥΧΡΟΝΥΔΟΡΠΙΕΝΑΙΤΕΣΜΝΕΜΟΣΥΝΕΣΑΠΟΛΙΜ

ΚΑΙΔΕΤΟΙΕΛΕΟΣΙΝΙΥΠΟΧΘΟΝΙΟΙΒΑΣΙΛΕΙ

ΚΑΙΔΕΤΟΙΔΟΣΟΣΙΠΙΕΝΤΑΣΜΝΑΜΟΣΥΝΑΣΑΠΟΛΙΜΝΑΣ

ΚΑΙΔΕΚΑΙΣΥΠΙΟΝΗΟΔΟΝΕΡΧΕΑΗΑΝΤΕΚΑΙΑΛΛΟΙ

ΜΥΣΤΑΙΚΑΙΒΑΧΧΟΙΗΙΕΡΑΝΣΤΕΙΧΟΣΙΚΛΕΙΝΟΙ

Κρατικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Vibo Valentia.

Θεσσαλίας[3]:

ΔΙΨΑΙΑΥΟΣΕΓΟΚΑΠΟΛΛΜΑΙ

ΑΛΛΑΠΙΕΜΟΥΚΡΑΝΑΣΑΙΕΙΡΟΩ

ΕΜΙΔΕΞΙΑΛΕΥΚΗΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ

ΤΙΣΔΕΣΙΠΩΔΕΣΙΓΑΣΥΙΟΣΕΙΜΙ

ΚΑΙΟΥΡΑΝΟΥΑΣΤΕΡΟΕΝΤΟΣ

ΑΥΤΑΡΕΜΟΙΓΕΝΟΣΟΥΡΑΝΙΟΝ

Μουσείο J. P. Μουσείο Getty

στο Μαλιμπού Καλιφόρνια, ΗΠΑ!!!

Πετηλίας[4]:

ΕΥΡΗΣΣΕΙΣΔΑΙΔΑΟΔΟΜΩΝΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑΚΡΗΝ

ΗΝΠΑΡΔΑΥΤΗΙΛΕΥΚΗΝΕΣΤΗΚΥΙΑΝΚΥΠΑΡΙΣΣΟΝ

ΤΑΥΤΗΣΤΗΣΚΡΗΝΗΣΜΗΔΕΣΧΕΔΟΝΕΜΠΕΛΑΣΕΙΑΣ

ΕΥΡΕΗΣΕΙΣΔΕΤΕΡΑΝΤΗΣΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣΑΠΟΛΙΜΝΗΣ

ΨΥΧΡΟΝΥΔΩΡΠΡΟΡΕΟΝΦΥΛΑΚΕΣΔΕΠΙΠΡΟΣΘΕΝΕΑΣΙΝ

ΕΙΠΕΙΝΓΗΣΠΑΙΣΕΙΜΙΚΑΙΟΥΡΑΝΟΥΑΣΤΕΡΟΕΝΤΟΣΑΥΤΑΡΕΜ

ΟΙΓΕΝΟΣΟΥΡΑΝΙΟΝΤΟΔΕΔΙΣΤΕΚΑΙΑΥΤΟΙΔΙΨΗΙΔΕΙΜΙΑΥ

ΗΚΑΙΑΠΟΛΛΥΜΑΙ

Βρετανικό Μουσείο Λονδίνου

Παλαιστίνης[5]:

ΘΑΡΣΕΙ

(παρεμβάλλεται το όνομα του νεκρού),

ΟΥΔΕΙΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ

 

Άλλα έχουν ευρεθεί:

- στην Φάρσαλο Θεσσαλίας (4ος αι. π.Χ. – Αρχ. Μουσείο Βόλου),

- στην Πελίννα Θεσσαλίας,

- στις Φέρες Θεσσαλίας (4ος αι. π.Χ. - Αρχ. Μουσείο Αθηνών), 

- στην Ελεύθερνα (3ος αι. π.Χ (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών),

- στον Μυλοπόταμο (3ος αι. π.Χ – Αρχ. Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης),

- στην Έντελλα Σικελίας (3ος αι. π.Χ - ιδιωτική συλλογή, Γενεύη),

- στην Ρώμη (2ος αι. μ.Χ. - Βρετανικό Μουσείο), κ.ά.

ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκης «Σύγχρονης Ελλάδος περιήγησις». ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.12.2018.

- Graf Fr. Johnston S. Il. «Ritual Texts for the Afterlife: Orpheus and the Bacchic Gold Tablets», εκδ. Routledge, ΝΥ, 2007.

- Bernabé Alb. «Ορφικά θραύσματα» στο «Μαρτυρίες και αποσπάσματα», 3 τόμοι, Μόναχο και Λειψία, 2004 - 2007. Και «Some Thoughts about the 'New' Gold Tablet from Pherai», στο Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Band 166, 2008.

- Bernabé Alb. Ana Isabel Jiménez San Cristóbal «Instructions for the Netherworld: The Orphic Gold Tablets», εκδ. Brill, Βοστώνη, 2008.

- (*) Zuntz G. «Persephone: Three Essays on Religion and Thought in Magna Graecia», εκδ. Clarendon, Οξφόρδη, 1971.

(**) Kotansky R. «Incantations and Prayers for Salvation on Inscribed Greek Amulets: The Magic Lamellae», στο Magika Hiera (Oxford University Press, 1991). Και Jordan D. R. «review of Greek Magical Amulets by Kotansky», (Opladen, 1994), στο Journal of Hellenic Studies 116, 1996.

- Merkelbach R. «Die goldenen Totenpässe: ägyptisch, orphisch, bakchisch» στο Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», τ. 128, 1999. Και «Zwei neue orphisch-dionysische Totenpässe» στο Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Band 76, 1989.

- Pugliese Carratelli, II B 2, μτφρ. G. Pugliese Carratelli στο Le Lamine d'oro orfiche, εκδ. Adelphi, Μιλάνο, 2001.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] «Ορφικό» χρυσό έλασμα. Ένα από τα πολλά που έχουν ευρεθεί εκεί. Οι Θούριοι ήταν αποικία των Αθηναίων στην Καλαβρία / Μεγάλη Ελλάδα / Κάτω Ιταλία, στον κόλπο του Τάραντα, στην θέση της ερειπωμένης αχαϊκής πόλεως Συβάρεως, στην πηγή Θουρία! Έγινε μία από τις μεγαλύτερες αρχαιες ελληνικές αποικίες στην Ιταλία.

[2] Αρχαία ελληνική πόλη της Καλαβρίας, ίδρυμα του 7ου αιώνα π.Χ. από κατοίκους των Επιζεφυρίων Λοκρών - νυν Vibo Valentia). Το «ορφικό» ευρέθη σε τάφο που περιείχε γυναικείο σκελετό. Χρονολογείται στον 5ο - 4ο  αιώνα π.Χ. Διαστάσεις 59/49 x 32 χλστ. Βρέθηκε αναδιπλωμένο 4 φορές. Είναι κείμενο 16 γραμμών!

[3] Ορφικό (σε έλασμα 22 x 37 χλστ.). Ευρέθη σε απροσδιόριστη θέση (!!!) στην Θεσσαλία. Περιείχετο σε χάλκινη τεφροδόχο. Του 4ου αιώνα π.Χ.

[4] Νυν Αλταμούρα Απουλίας. Ορφικό σε φύλλο χρυσού (45 x 27 χλστ.). Βρέθηκε προσαρτημένο σε περιδέραιο, και μπορούσε να φορεθεί.

[5] Από τάφο στην Παλαιστίνη, που χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ. Ανήκει στο είδος της "παρηγορίας". Τυποποιημένη παρηγοριά, που εμφανίζεται τακτικώς και σε επιτύμβιες στήλες της περιοχής (**).


ΟΡΦΙΚΑ – ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ βακχικα ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΝΟΙΑ νεκροι ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ διονυσιακες / ορφικες πινακιδες ή ορφεας πλακες / διονυσος βακχος / ορφευς ελασματα ταφικο κτερισμα αρχαιοι Ελληνες Χαραγμενο λεπτο ελασματα χρυσο φυλλο, χερι στομα νεκρος φυλακτηριο καψουλα λαιμος νεκρου, ΚΕΙΜΕΝΟ κατω ΚΟΣΜΟΣ πινακιδα πλακα ελασμα ταφικα κτερισματα νεκρικος κεφαλοδεσμος, μετωπο πληροφορια οδηγια ασφαλεια ευμενεια θεοι γερμανικα Totenpass Totenpasse > διαβατηρια διαβατηριο αρχαιολογος ταφη ταφος μυηση Ορφικη, Διονυσιακη Πυθαγορεια κοσμοαντιληψη / θεωρια / φιλοσοφια θρησκευτικη πυθαγορας ορφισμος Μεγαλη Ελλαδα ελλας εδρα πυθαγορισμος βορεια Βορειος Ελλαδα, αρχαια Κρητη αποικια Παλαιστινη, 5ος αιωνας πΧ 2ος μΧ Θουριοι ΨΥΧΗ ΦΑΟΣ ΑΕΛΙΟΣ ΔΕΞΙΟΝ ΔΕΞΙΑ ΦΥΛΑΓΜΕΝΟ ΧΑΙΡΕ ΠΑΘΩΝ ΠΑΘΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ΛΕΙΜΩΝ ΦΕΡΣΕΦΟΝΕΙΑ, ΦΕΡΣΕΦΟΝΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΕΙΑ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, Ιππωνιο ΜΝΑΜΟΣΥΝΑ μνημοσυνη ΚΡΕΝΑ ΛΕΥΚΑ λευκη λευκο ΚΥΠΑΡΙΣΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ, ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΣ ΝΕΚΥΟΝ ΨΥΧΟΣ νεκυο ΨΥΧΡΟΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΥΠΕΡΘΕΝ ΠΕΥΚΑ πευκο ΣΚΟΤΟΣ ΟΡΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΟΕΝΤΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΣ ΑΣΤΕΡΟΗΣ ΔΙΨΑ ΑΠΟΛΛΥΜΑΙ ΨΥΧΡΟ ΧΘΟΝΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΧΘΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΘΟΝΙΟ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΜΥΣΤΑΙΚΑ ΤΕΙΧΟΣ ΚΛΕΙΝΟΙ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΚΛΕΙΝΟΣ κλεινο Κρατικο Αρχαιολογικο Μουσειο βιμπο βαλεντια Vibo Valentia Θεσσαλια ΟΥΡΑΝΟΥ ΑΣΤΕΡΟΕΝΤΟΣ ΕΜΟΙ ΓΕΝΟΣ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ουρανιο J. P. Μουσειο Getty γκεττυ γκεττι γκετυ γκετι Μαλιμπου Καλιφορνια, ΗΠΑ Πετηλια ΔΟΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΡΗΝΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟΛΙΜΝΗ λιμνη ΨΥΧΡΟΝ ΥΔΩΡ ΠΡΟΡΕΙΑ ΦΥΛΑΚΑΣ ΓΗ ΔΙΨΗ ΗΡΩΑΣ Γ̣Λ̣Ω̣Σ̣ΣΑ ΑΜΦΙΚΑΛΥΨΗ Βρετανικο Μουσειο του Λονδινου ΘΑΡΣΕΙ ΟΥΔΕΙΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ Φαρσαλος Θεσσαλιας 4ος φαρσαλα Βολου λαρισας λαρισα Πελιννα τρικκαλων τρικαλων τρικαλα τρικκαλα Ελευθερνα κρητης 3ος Εθνικο Αρχαιολογικο Μουσειο Αθηνων Μυλοποταμος Ηρακλειου ηρακλειο Εντελλα Εντελα Σικελιας σικελια ιδιωτικη συλλογη, Γενευη, ελβετιας ελβετια Ρωμη Afterlife Orpheus Bacchic Gold Tablets θραυσματα θραυσμα αποσπασμα φεραι Pherai φερες Instructions Netherworld Persephone Essays Religion Thought magna Graecia Αθηναιοι αθηνα Καλαβρια Ταραντας, αχαια αχαικη πολη Συβαρις, πηγη Θουρια αρχαιες ελληνικες αποικιες Ιταλια συβαρη 7ος Επιζεφυριοι Λοκροι λοκριδα λοκρις ταφος γυναικειος σκελετος 5ος χαλκινη τεφροδοχος Αλταμουρα Απουλια χρυσος περιδεραιο, παρηγορια επιτυμβια στηλη ρωμη
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ