ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ προς ΧΙΩΤΗ από Λευκάδα: «Η δημοτική γλώσσα ίνα κυρωθεί και επισημοποιηθεί δεν έχει ανάγκη δικανικής συζητήσεως, αλλά συγγραφέων ικανών να αναδείξουν αυτήν άξια της νέας ελληνικής ποιήσεως» - του Γ. Λεκάκη

ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ προς ΧΙΩΤΗ
από Λευκάδα:
«Η δημοτική γλώσσα
ίνα κυρωθεί και επισημοποιηθεί
δεν έχει ανάγκη δικανικής συζητήσεως,
αλλά συγγραφέων ικανών
να αναδείξουν αυτήν άξια
της νέας ελληνικής ποιήσεως»

Του Γιώργου Λεκάκη

Σε μια αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του ποιητή Αριστοτέλη ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ (1824 – 1879, υπογράφει «Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης»), πρός τον Παναγιώτη Χιώτη, διαβάζουμε:

Ο Αρ. Βαλαωρίτης, ελαιογραφία του Σπυρίδωνα Προσαλέντη.

«Σεβαστέ μοι Κύριε,

Ἠθέλησα πρῶτον οὐ μόνον ν’ ἀναγνώσω ἀλλά νά μελετήσω τό περί Δημοτικῆς ἐν Ἑλλάδι(*) γλώσσης πόνημά σας, πρίν ἤ ἀπαντήσω εἰς τήν τελευταίαν ἐπιστολήν σας. Ἡ μελέτη αὕτη μ’ εὐηρέστησε τά μέγιστα, καί διότι εὗρον συναρμολογημένας θεωρίας καί παραδείγματα μετά πολλῆς ἐμβριθείας και διότι πολλά ἐκ τῶν ὅσων ἀνέγνωσα εἶχον ἐν τῷ νῷ.

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ δημοτική γλῶσσα ἵνα κυρωθῆ καί ἐπισημοποιηθῆ δέν ἔχει πλέον ἀνάγκην δικανικῆς συζητήσεως. Ἀνάγκην ἔχει συγγραφέων ἱκανῶν ν’ ἀναδείξωσιν αὐτήν ἀξίαν τῆς νέας ἑλληνικῆς ποιήσεως.

Καθ’ ἥν στιγμήν διατελῶ γράφων πρός ὑμᾶς, ἐκδίδω ἐν Κερκύρᾳ παρά τῷ Κυρῳ Τερζάκῃ δύο ποιητικά μου πονήματα. Το μέν διεξοδικόν εἰς τέσσαρα ᾄσματα, ἔχει μικτόν χαρακτῆρα, τό δέ σύντομον ἔχει χαρακτῆρα λυρικόν.

Κατέβαλα πᾶσαν προσπάθειαν ἵνα ἄν δυνατόν ἀνεύρω τύπον τινά ἑλληνικοῦ ἐθνικοῦ ποιήματος, συμπεριλαμβάνοντα πάντα τά στοιχεῖα ἐφ’ ὧν βασίζεται ἡ ἡμετέρα ποίησις καί ἀπέχοντα πάσης μιμήσεως.

Ἡ ψυχή μου ἀποστρέφεται τόσον τάς ψυχράς ἐκείνας ἀπομιμήσεις τινῶν ἐρωτολήπτων ποιητῶν μας, ὥστε καί ναυτίασιν μοί διεγείρωσι ὁσάκις τίς ἀναγινώσκω.

Ἡ γλῶσσα εἰς ἥν ἔγραψα και τώρα εἶναι ἡ δημοτική, ἀλλά τήν φοράν ταύτην συνῃσθάνθην τήν ἀνάγκην νά παραδεχθῶ τύπους μᾶλλον συνήθεις, ὡς ἐπίσης συνῃσθάνθην τήν ἀνάγκην νά προσδιορίσω ὅσον οἷον τε καί νά κανονίσω τήν χρῆσιν τῶν λέξεων καί τῶν διαλεκτικῶν τύπων...».

Η επιστολή φέρει ημερομηνία Λευκάδα, 29 Αυγούστου 1859.

Στην ίδια δημοπρασία υπήρχε και δευτέρα επιστολή, προς τον Νικόλαο[;] Καραμαλίκη, με ημερομηνία Λευκάδα, 29 Απριλίου 1872.

Κάθε επιστολή ήταν δύο σελίδες, 216 x 135 και 208 x 138 χλστ. αντιστοίχως.

Και άλλη μία του Επτανήσιου λόγιου και πολιτικού, Ανδρέα ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗ (1785-1860), απίσης αὐτόγραφη μέ τήν ὑπογραφή του (« Ἀ(νδρέα)ς Μουστοξύδης») πρός τόν Παναγιώτη Χιώτη. Με ημερομηνία Κέρκυρα, 23 Απριλίου 1851. Ήταν μία σελίδα, 214 x 152 χλστ.

ΠΗΓΗ: Βέργος, 9.6.2021. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 5.6.2021.

(*) Η διατριβή "Περί δημοτικής εν Ελλάδι γλώσσης" του Π. Χιώτου, εξεδόθη στην Ζάκυνθο, από το τυπογραφείο Αυγή, το 1859 (επανέκδ. 1976). ΔΕΙΤΕ το ΕΔΩ.

Ο Παναγιώτης Χιώτης (1814 -  1896) ήταν Έλλην εκπαιδευτικός και ιστορικός συγγραφέας - ερευνητής της Ιστορίας των Επτανήσων, από την Ζάκυνθο. Επί αγγλικής Κατοχής εδίδαξε στο Λύκειο του νησιού. Μετά την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα εργάσθηκε ως διδάσκαλος στην Ζάκυνθο. Διετέλεσε επόπτης της Βιβλιοθήκης του νησιού. Συνέταξε τον κανονισμό λειτουργίας της (1883). Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του "Βιογραφίες επιφανών Επτανησίων". Το όνομά του φέρει σήμερα το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου, με έδρα το Βανάτο.

Άλλα έργα του:

        - "Ιστορικά απομνημονεύματα της νήσου Ζακύνθου", Κέρκυρα, εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως,1849-1863.

        - "Βλέμμα εις τα κατακρινόμενα περί των αποκαλυπτηρίων του αδριάντος του Πατριάρχου Γρηγορίου και διθυράμβου του ποιητού Α. Βαλαωρίτου"1873.

        - "Ιστορία του Ιονίου Κράτους από της συστάσεως αυτού μέχρι ενώσεως (έτη 1815 - 1864)", εν Ζακύνθω, Τυπογραφείον Η Επτάνησος Χρίστου Σ. Χιώτου,1874-1877, επανέκδ. 1980.

        - "Ιστορικά απομνημονεύματα Επτανήσου", εν Ζακυνθω, Τυπογραφείον ο "Φώσκολος", 1887, επανέκδ. 1980-1985.

        - "Λόγος βιογραφικός περί του Διονυσίου Ρώμα εκφωνηθείς επί του νεκρού αυτού τη 27 Ιουλίου 1857", εν Ζακύνθω, Τυπογραφείον ο Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη, 1857.

        - "Λόγος κατά την Πεντηκονταετηρίδα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας"1871.

ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ Λευκαδα δημοτικη γλωσσα δικανικη συζητηση συγγραφεας νεα ελληνικη ποιηση αυτογραφη επιστολη υπογραφη ποιητης περι Δημοτικης Ελλαδα πονημα μελετη εκδοση Κερκυρα Τερζακῃς ποιητικο ασμα μικτος χαρακτηρας, λυρικος ελληνικο εθνικο ποιησις μιμηση ψυχη αποστροφη ψυχρη απομιμηση ερωτοληπτος ναυτια τυπος συνηθης, χρηση λεξεις λεξη διαλεκτικος διαλεκτος Λευκας Αυγουστος 1859 δημοπρασια Καραμαλικης, Απριλιος 1872 19ος αιωνας μχ ελαιογραφια Προσαλεντης Ζακυνθος, τυπογραφειο Αυγη Ελλην εκπαιδευτικος ιστορικος συγγραφευς - ερευνητης Ιστορια Επτανησων, αγγλια βρετανια αγγλικη Κατοχη Λυκειο ενωση Επτανησα διδασκαλος δασκαλος εποπτης Βιβλιοθηκη Ζακυνθου κανονισμος λειτουργιας 1883 εργο Βιογραφιες επιφανων Επτανησιων Ολοημερο Δημοτικο Σχολειο Καμπου, καμπος Βανατο εργα ιστορικα απομνημονευματα νησος Ζακυνθου Τυπογραφια της Κυβερνησεως,1849 1863. βλεμμα εις τα κατακρινομενα περι των αποκαλυπτηριων του αδριαντος του Πατριαρχου Γρηγοριου και διθυραμβου του ποιητου Α. Βαλαωριτου 1873 αποκαλυπτηρια αδριαντας Πατριαρχης Γρηγοριος διθυραμβος Ιονιο Κρατος ιωνιο συσταση ενωσις 1815 1864 Τυπογραφειον Η Επτανησος 1874 1877 επανεκδοση 1980 ιστορικο Επτανησου Τυπογραφειο Φωσκολος, 1887 λογος βιογραφικος Ρωμας νεκρος Ιουλιος 1857 Παρνασσος Ραφτανης, 1857 Πεντηκονταετηριδα Ελληνικη Ανεξαρτησια 1871 λογιος πολιτικος ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ